Tax News: 2012/04, č. 4  rss

Newsletter: Tax News – 2012/04, č. 4
Záznamů celkem: 4 / Zobrazeno: 1–4

Nové mezinárodní smlouvy

Tax News   26. 4. 2012 Link
Ministerstvo financí ČR („MFČR“) informovalo o podepsání dvou smluv o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů („SZDZ“). Jedná se o smlouvy uzavřené...

Směrnice o ročních účetních závěrkách mikrosubjektů

Tax News   26. 4. 2012 Link
V Úředním věstníku Evropské unie byla publikována Směrnice novelizující čtvrtou Směrnici, o ročních účetních závěrkách některých forem společností. Tato Směrnice umožňuje členským státům zavést...

DPH ve zdravotnictví od 1. dubna 2012

Tax News   26. 4. 2012 Link
Generální finanční ředitelství („GFŘ“) vydalo informaci k uplatnění DPH ve zdravotnictví od 1. dubna 2012. GFŘ  specifikuje plnění osvobozená od daně a plnění, na něž se vztahuje snížená,...

Nové návrhy zákonů

Tax News   26. 4. 2012 Link

Novela zákona o DPH; Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Vyhledávat v článcích

Filtrovat

Filtry slouží pouze pro zúžení aktuálního výběru.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×