KŠB členem Three Seas Legal Alliance05/09/23 / Zprávy

S potěšením oznamujeme, že advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík je jednou z předních advokátních kanceláří, které se spojily, aby podpořily Iniciativu Trojmoří (Three Seas Initiative), neformální organizaci dvanácti zemí střední a východní Evropy, jejímž cílem je spolupráce zemí v různých oblastech a propojení regionu v severo-jižním směru.

Advokátními kancelářemi, které tvoří Three Seas Legal Alliance (“TSLA”), jsou: DORDA (Rakousko), BOYANOV & Co. (Bulharsko), Divjak Topić Bahtijarevic & Krka (Chorvatsko), Kocián Šolc Balaštík (Česká republika), Ellex Raidla (Estonsko), Lakatos, Köves and Partners (Maďarsko), Ellex Klavins (Lotyšsko), Ellex Valiunas (Litva), Wardyński and Partners (Polsko), Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (Rumunsko), Barger Prekop (Slovensko) a Šelih & Partnerji (Slovinsko).

Všechny členské kanceláře zapojené do TSLA jsou mezinárodně uznávané a mají zkušenosti s přeshraniční spoluprací, společně se podílely na mnoha projektech v klíčových oblastech v sektorech dopravy, energetiky a digitalizace. V rámci vzájemné spolupráce si zúčastněné advokátní kanceláře kladou tři základní cíle:

1. Podporovat rozvoj Iniciativy Trojmoří v každé členské zemi s důrazem na to, aby si jak Iniciativa, tak orgány státní správy, instituce a investoři z jednotlivých členských států při zvažování investic plně uvědomili potřebu kvalitního právního poradenství.

2. Zvyšovat mezi klienty povědomí o Iniciativě a právním prostředí, ve kterém se investice v rámci Iniciativy realizují, a o dostupné právní pomoci, která je pro tyto investice k dispozici.

3. Zajišťovat klientům přístup ke špičkovému právnímu poradenství, pokud zvažují investice v některém z členských států, které mohou být součástí Iniciativy.

Členské kanceláře Three Seas Legal Alliance se těší na spolupráci s investory, státními orgány a institucemi zapojenými do iniciativy Iniciativy Trojmoří.

Další informace o Three Seas Legal Alliance najdete na www.threeseaslegal.com.