Illustration
Talent rozhoduje

Více než třicet let soustředěné pozornosti na potřeby našich klientů

Illustration

Již více než třicet let poskytujeme našim klientům špičkové komplexní poradenství ve všech důležitých oblastech práva a daní s cílem zajistit co nejefektivnější řešení obchodních transakcí a podnikatelských projektů. Naší prioritou je poskytovat klientům přidanou hodnotu. Známe proto specifika jejich podnikání, kterým přizpůsobujeme navrhovaná řešení, přičemž klademe velký důraz na profesní etiku a na budování dlouhodobých vztahů, založených na vzájemné důvěře a respektu.

Ranking a ocenění

ChambersLegal 500ChambersLegal 500ChambersLegal 500ChambersChambersChambersChambers

Clients acclaim KSB for being "always timely, very business-savvy and understanding what is important and what is not".“

CHAMBERS EUROPE 2021

They belong to the best law firms in the Czech market and they maintain a high level of services and professionalism.“

CHAMBERS EUROPE 2020

An extremely close-knit team that will never let you down.“

LEGAL500 2020

Kocián Šolc Balaštík is one of the best law firms in the Czech Republic.“

CHAMBERS EUROPE 2019

Všechno je to o lidech

Dobré jméno KŠB je budováno úsilím všech jednotlivců, kteří se na její činnosti podílejí. Abychom mohli společně dosahovat nejlepších výsledků ke spokojenosti klientů, spolupracujeme s právníky, daňovými poradci a dalšími odbornými pracovníky, kteří jsou nejen profesionály ve svých oborech specializace, ale zároveň příjemnými kolegy.

… nebo procházet
Illustration

Hledáte změnu? Nebo Vaši první práci?

Chcete udělat první krok své kariéry? Nebo si říkáte, že změna je život? Tak proč to nezkusit s námi! Máme Vás co naučit a chceme se učit i od Vás. Využíváme sice i umělou inteligenci, ale bez té lidské se neobejdeme – protože talent rozhoduje. Těšíme se na Váš životopis!

Pokud máte zájem o bližší informace k zaměstnání v KŠB …

pošlete nám prosím vaše CV

10 důvodů proč pracovat v KŠB

  1. Možnost pracovat na významných kauzách a transakcích mezinárodního rozsahu
  2. Zkušenosti ze spolupráce s renomovanými českými advokáty
  3. Další odborné vzdělávání a rozvoj vlastní specializace
  4. Zapojení advokátních koncipientů a daňových asistentů do rozmanité právní a daňové praxe
  5. Příležitost uplatnit svůj talent a schopnosti
  6. Motivující finanční ohodnocení
  7. Navázání pracovních kontaktů s významnými mezinárodními právními firmami
  8. Možnost dalšího vzdělávání v oblasti cizích jazyků
  9. Příjemné pracovní prostředí a přátelský tým
  10. Být součástí firmy, která patří ke špičce na trhu právních služeb ČR

Sdílené právní a daňové know-how

Výklad nových zákonů a praktická originální řešení právních problémů nabízí již od roku 2012 vzdělávací platforma KŠB Institut. Formou seminářů, přednášek i workshopů na míru poskytuje manažerům, statuárním zástupcům, in-house právníkům, notářům či auditorům a dalším zájemcům odborný vhled do aktuálních právních otázek. Naše semináře jsou vedené tak, aby byly přínosné nejen pro profesionály, ale také pro účastníky z řad široké veřejnosti, kteří se o konkrétní problematiku zajímají. Tým KŠB Institutu tvoří zkušení lektoři s bohatou právní praxí v čele s profesorem Janem Dědičem, předním českým odborníkem na obchodní právo, který stál u zrodu mnoha zákonů – včetně zákona o obchodních korporacích – a podílel se i na částech nového občanského zákoníku dopadajících na podnikatele.


Nejbližší akce

Pátky s judikaturou Jan Dědič, Josef Kříž, Jakub Porod
2022-02-04 09:30:00

Pátky s judikaturou Jan Dědič, Jakub Porod, Josef Kříž
2022-03-04 09:30:00

Pátky s judikaturou Josef Kříž, Jan Dědič, Jakub Porod
2022-04-08 09:30:00

Pátky s judikaturou Jan Dědič, Jakub Porod, Josef Kříž
2022-05-06 09:30:00

Pátky s judikaturou Jakub Porod, Josef Kříž, Jan Dědič
2022-06-03 09:30:00

IllustrationIllustration

Illustration
Illustration

V roce 2014 KŠB a Patria Online a.s. vytvořili společnou platformu pro právní a daňové zpravodajství, přehledy a komentáře. Články našich expertů jsou zveřejňovány v právní sekci serveru patria.cz, ale rovněž na blogu xlege.cz.


Novinka v komunikaci mezi soukromými osobami datovou schránkouTéma | 03/01/22

Na základě novely zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (nový § 18a) platí od 1.1.2022 tzv. fikce doručení 10. dnem po dodání dokumentu do datové schránky i na zprávy doručované mezi soukromými osobami nebo firmami.

Daňové novinky KŠBTéma | 17/12/21

Daňové oddělení KŠB připravilo aktuální přehled nejdůležitějších novinek v oblasti daní a jejich praktických dopadů na Vás a Vaše podnikání.

Daňové aktuality v praxiDaně | 21/10/21

Daňové oddělení KŠB připravuje se čtvrtletní frekvencí stručný přehled nejdůležitějších novinek v oblasti daní a jejich praktických dopadů na Vás a Vaše podnikání.

Pro Bono / Corporate social responsibility / Udržitelný rozvoj

KŠB si jako renomovaná česká advokátní kancelář plně uvědomuje svou společenskou zodpovědnost, a proto se podílí i na podpoře spoluobčanů v tíživé životní situaci. Hlavní činností KŠB v oblasti společensky prospěšných projektů je podpora Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, konkrétně projektů Nová rodina a Senior. Prostřednictvím každoročních Benefičních koncertů pro Výbor dobré vůle, které KŠB organizuje od roku 1995, bylo v průběhu let na tyto projekty získáno za významného přispění klientů, přátel a subjektů spolupracujících s KŠB značné množství finančních prostředků. V září 2008 byla KŠB udělena Nadací Via Cena za dlouhodobé partnerství za dlouholetou podporu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

KŠB podporuje aktivity související s udržitelným rozvojem a nastavením efektivních procesů. Věříme, že dopad společností na životní prostředí je důležitým faktorem pro udržení konkurenceschopnosti a jednou z klíčových součástí úspěchu. Soustředíme se proto na udržitelnou budoucnost našeho podnikání a při strategickém rozhodování bereme v úvahu environmentální a sociální aspekty.

Záleží nám na naší společné budoucnosti a můžeme vám pomoci implementovat konkrétní kroky, které přispějí k vašemu udržitelnému podnikání.

26. Benefiční koncert pro Výbor dobré vůle - Nadaci Olgy HavlovéCSR | 14/09/21

Benefiční koncert dobré vůle, který již od roku 1995 organizuje advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík ve prospěch Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, se letos uskuteční v neděli 21. listopadu 2021 od 19.00 hod. tradičně v koncertní síni kostela sv. Šimona a Judy na Starém Městě v Praze.

Illustration
Výbor dobré vůle