Úvod » Naši lidé » Profil

Jana Guričová

Vzdělání

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2014)
 • Cardiff University Law School (2012/2013)

Akademické hodnosti a aktivity

 • GURIČOVÁ, J.: Znovu k absolutoriu aneb co lze ujednat ve smlouvě o vypořádání újmy mezi společností a členem orgánu, který společnosti způsobil újmu? Příspěvek na Výjezdním workshopu z obchodního práva - Obchodní právo v roce II, 2015, dostupné na: http://www.prf.cuni.cz/jana-guricova-1404050789.html
 • GURIČOVÁ, J.: Právo společníka / akcionáře na informace. Příspěvek na Výjezdním semináři z obchodního práva - Obchodněprávní judikatura včera, dnes… a zítra?, 2014, dostupné na: http://www.prf.cuni.cz/jana-guricova-1404048517.html
 • GURIČOVÁ, J.: Systém ochrany společníků podle zákona o obchodních korporacích. Příspěvek na Výjezdním semináři z obchodního práva, 2012, dostupné na: http://www.prf.cuni.cz/jana-guricova-1404045985.html
 • GURIČOVÁ, J.: Zákaz konkurence po skončení výkonu funkce. SVOČ, 2011, 3. místo, dostupné na: http://svoc.prf.cuni.cz/sources/4/3/22.pdf
 • GURIČOVÁ, J.: Zákaz konkurence po skončení výkonu funkce. Příspěvek na Výjezdním semináři z obchodního práva, 2011, dostupné na: http://www.prf.cuni.cz/jana-guricova-1404046056.html

Publikační činnost

 • GURIČOVÁ, J. in Petrov, Výtisk, Beran a kol.: Občanský zákoník. Komentář. C. H. BECK, 2017, 3120 s.
 • DĚDIČ, J., LASÁK, J., KŘÍŽ J. a kol. Judikatura k rekodifikaci: Obchodní společnosti. VI. sv. 1. vyd. Wolters Kluwer 2015
 • Lasák, J. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Obchodní zákoník. Srovnávací texty. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, s. 358. ISBN: 978-80-7357-346-1.
 • Jan DĚDIČ, Jana GURIČOVÁ, Josef KŘÍŽ, Jan LASÁK, Jakub POROD: Zákon o státním podniku. Komentář. 1. vyd. Wolters Kluwer 2018, s. 228, ISBN: 978-80-7598-084-7

Členství

 • Česká advokátní komora
 • Common Law Society

Specializace

Jana Guričová

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk

Kontakt


vizitka, (*.vcf)

Sídlo Praha
+420 224 103 316
+420 224 103 234
ksbpraha@ksb.cz

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×