Jana Guričová

Působí jako advokátka v Kocián Šolc Balaštík. Ve své praxi se specializuje zejména na fúze a akvizice, private equity, závazkové právo, právo obchodních společností včetně koncernového práva, právní audit či  restrukturalizace. Advokátkou je od roku 2018. Publikuje a přednáší v oblasti závazkového práva a práva obchodních společností. Je součástí autorského kolektivu jednosvazkového Komentáře k občanskému zákoníku a dále V. svazku Komentáře k občanskému zákoníku (Závazkové právo), oba vydané Nakladatelstvím C. H. Beck. Je členkou České advokátní komory a Common Law Society. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2014, Summa cum laude) a Cardiff University Law School (2013, With Distinction).

Specializace


Reference

Poradenství společnosti Mattoni 1873 při akvizici aktivit společnosti PepsiCo na českém, slovenském a maďarském trhu, při akvizici středoevropských aktiv společnosti Selecta, či prodeji závodu Toma.

Poradenství společnosti Solitea při akvizici četných IT společností.

Poradenství v souvislosti s akcionářskými dohodami v rámci společných investic ve středoevropském a východoevropském regionu.

Poradenství týkající se restrukturalizace a vytvoření koncernové struktury společností působících v oblasti IT.

Poradenství ohledně odpovědnosti členů orgánů v rámci nadnárodního koncernu.

Poradenství ve věci přeshraničních a národních fúzí a rozdělení společností.

Profil

Advokátka od roku 2018.

Vzdělání:

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2014)
 • Cardiff University Law School (2012/2013)

Členství:

 • Česká advokátní komora
 • Common Law Society
Jana Guričová

Jazyky

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk

Kancelář

 • Sídlo Praha

Publikace a přednášky

Publikace:

 • GURIČOVÁ, J. in Petrov, Výtisk, Beran a kol.: Občanský zákoník. Komentář. C. H. BECK, 2019
 • Jan DĚDIČ, Jana GURIČOVÁ, Josef KŘÍŽ, Jan LASÁK, Jakub POROD: Zákon o státním podniku. Komentář. 1. vyd. Wolters Kluwer, 2018
 • GURIČOVÁ, J. in DĚDIČ, J., LASÁK, J., KŘÍŽ J. a kol. Judikatura k rekodifikaci: Obchodní společnosti. VI. sv. 1. vyd. Wolters Kluwer, 2015
 • GURIČOVÁ, J. in Lasák, J. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Obchodní zákoník. Srovnávací texty. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013
 • GURIČOVÁ, J.: Znovu k absolutoriu aneb co lze ujednat ve smlouvě o vypořádání újmy mezi společností a členem orgánu, který společnosti způsobil újmu? Příspěvek na Výjezdním workshopu z obchodního práva - Obchodní právo v roce II, 2015
 • GURIČOVÁ, J.: Právo společníka / akcionáře na informace. Příspěvek na Výjezdním semináři z obchodního práva - Obchodněprávní judikatura včera, dnes… a zítra? 2014
 • GURIČOVÁ, J.: Systém ochrany společníků podle zákona o obchodních korporacích. Příspěvek na Výjezdním semináři z obchodního práva, 2012
 • GURIČOVÁ, J.: Zákaz konkurence po skončení výkonu funkce. SVOČ, 2011, 3. místo

Články

Poradenství při prodeji společnosti Webglobe

Asistence skupině J&T při prodeji energetické sekce FVE Holding

KŠB asistovala při založení nadačních fondů Evy Pavlové a Václava Ciglera

Asistence Webglobe při akvizici eBola.cz

Proběhl další ročník Letní školy obchodního práva

BiQ Group se rozrůstá o PUXdesign

Poradenství J&T BANKA při vstupu a následném nabytí majoritního podílu v AMISTA investiční společnost

Asistence Sandberg Capital při akvizici majoritního podílu v Green Fox Academy

KŠB asistovala při vydávání dluhopisů skupiny Rohlík

Poradenství KŠB ve věci partnerství společností J&T BANKA a AMISTA

Asistence Webglobe při akvizici savana.cz

Asistence WY Group při akvizici HOSTING90 systems

KŠB asistovala společnosti Inner Mongolia Mengtai při akvizici české části skupiny apt

KŠB asistovala svému dlouholetému klientovi, společnosti Solitea, při fúzi desítek firem

Asistence KŠB při akvizici hostingové divize Axfone LLC

KŠB asistovala holdingu Solitea při akvizici AXIOM PROVIS

KŠB byla nominována na cenu Deal of the Year 2019

KŠB asistovala společnosti PepsiCo CZ (ze skupiny Karlovarské minerální vody) při prodeji části závodu Toma

KŠB asistovala skupině Karlovarské minerální vody při akvizici největšího srbského výrobce minerálek

Komentář k zákonu o státním podniku

Úřad pro hospodářskou soutěž schválil převzetí činností skupiny PepsiCo společností Karlovarské minerální vody