Jana Guričová

Působí jako advokátka v Kocián Šolc Balaštík. Ve své praxi se specializuje zejména na fúze a akvizice, private equity, závazkové právo, právo obchodních společností včetně koncernového práva, právní audit či  restrukturalizace. Advokátkou je od roku 2018. Publikuje a přednáší v oblasti závazkového práva a práva obchodních společností. Je součástí autorského kolektivu jednosvazkového Komentáře k občanskému zákoníku a dále V. svazku Komentáře k občanskému zákoníku (Závazkové právo), oba vydané Nakladatelstvím C. H. Beck. Je členkou České advokátní komory a Common Law Society. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2014, Summa cum laude) a Cardiff University Law School (2013, With Distinction).

Specializace


Reference

Poradenství společnosti Mattoni 1873 při akvizici aktivit společnosti PepsiCo na českém, slovenském a maďarském trhu, při akvizici středoevropských aktiv společnosti Selecta, či prodeji závodu Toma.

Poradenství společnosti Solitea při akvizici četných IT společností.

Poradenství v souvislosti s akcionářskými dohodami v rámci společných investic ve středoevropském a východoevropském regionu.

Poradenství týkající se restrukturalizace a vytvoření koncernové struktury společností působících v oblasti IT.

Poradenství ohledně odpovědnosti členů orgánů v rámci nadnárodního koncernu.

Poradenství ve věci přeshraničních a národních fúzí a rozdělení společností.

Profil

Advokátka od roku 2018.

Vzdělání:

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2014)
 • Cardiff University Law School (2012/2013)

Členství:

 • Česká advokátní komora
 • Common Law Society
Jana Guričová

Jazyky

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk

Kancelář

 • Sídlo Praha

Publikace a přednášky

Publikace:

 • GURIČOVÁ, J. in Petrov, Výtisk, Beran a kol.: Občanský zákoník. Komentář. C. H. BECK, 2019
 • Jan DĚDIČ, Jana GURIČOVÁ, Josef KŘÍŽ, Jan LASÁK, Jakub POROD: Zákon o státním podniku. Komentář. 1. vyd. Wolters Kluwer, 2018
 • GURIČOVÁ, J. in DĚDIČ, J., LASÁK, J., KŘÍŽ J. a kol. Judikatura k rekodifikaci: Obchodní společnosti. VI. sv. 1. vyd. Wolters Kluwer, 2015
 • GURIČOVÁ, J. in Lasák, J. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Obchodní zákoník. Srovnávací texty. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013
 • GURIČOVÁ, J.: Znovu k absolutoriu aneb co lze ujednat ve smlouvě o vypořádání újmy mezi společností a členem orgánu, který společnosti způsobil újmu? Příspěvek na Výjezdním workshopu z obchodního práva - Obchodní právo v roce II, 2015
 • GURIČOVÁ, J.: Právo společníka / akcionáře na informace. Příspěvek na Výjezdním semináři z obchodního práva - Obchodněprávní judikatura včera, dnes… a zítra? 2014
 • GURIČOVÁ, J.: Systém ochrany společníků podle zákona o obchodních korporacích. Příspěvek na Výjezdním semináři z obchodního práva, 2012
 • GURIČOVÁ, J.: Zákaz konkurence po skončení výkonu funkce. SVOČ, 2011, 3. místo