Josef Kříž

Josef Kříž je advokátem KŠB. Ve své praxi se zaměřuje především na bankovnictví, cenné papíry a kapitálové trhy, fúze a akvizice, právo obchodních společností včetně koncernového práva a na závazkové právo.

Specializace


Reference

Poradenství společnosti J&T Banka při akvizici společnosti vlastnící stávající sídlo banky v Praze (budova Rustonka II).

Poradenství při prodeji společnosti Profimedia ve prospěch ČTK.

Poradenství společnosti J&T Banka při projektovém financování týkající se výstavby hotelového komplexu v zahraničí.

Poradenství společnosti J&T Banka při projektovém financování výstavby apartmánového hotelu na Senovážném náměstí (Praha) skupinou Julius Meinl Living.

Poradenství společnosti J&T Banka and Capital Markets jako aranžérovi při emisi několika retailových a velkoobchodních dluhopisů.

Poradenství skupině Solitea při vnitroskupinové fúzi více jak 10 společností.

Poradenství skupině J&T WINE Holding při akvizici dvou moravských vinařství.

Poradenství skupině Intefi při akvizicích softwarových společností.

Poradenství skupině J&T při akvizici 50% podílu ve dvou nemovitostních projektech v Mošnově a Nošovicích (Ostrava).

Poradenství skupině MSI při vstupu investičního partnera do jednoho ze svých klíčových nemovitostních projektů v Praze.

Poradenství J&T Family při zajišťování nabytí nemovitostního projektu na Praze 1.

Člen týmu poskytujícího poradenství skupině PPF při restrukturalizaci O2, zejména rozdělení O2 a vznik společnosti CETIN a následné vytěsnění minoritních akcionářů.

Člen týmu poskytujícího poradenství při vytváření (a financování) společného knižního holdingu skupin Czech Media Invest a Rockaway (především akvizice společností Euromedia a Luxor).

Člen týmu poskytujícího poradenství skupině ČEZ v oblasti korporačního práva, zejména ve vztahu k nastavení pravidel konání valných hromad společnosti.

Člen týmu poskytujícího korporační poradenství investičním fondům Arete Invest a Arete Industrial.

Profil

Advokát od roku 2018.

Vzdělání:

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. - 2014, JUDr. - 2019)
 • Raboud University Nijmengen (2012/2013)

Členství:

 • Česká advokátní komora
Josef Kříž

Jazyky

 • Anglický jazyk

Kancelář

 • Sídlo Praha

Publikace a přednášky

 • KŘÍŽ J., POROD J., HORNÍK J. Zákon o realitním zprostředkování (č. 39/2020 Sb.). Komentář. 1 vyd. Wolters Kluwer 2022, p. 212, ISBN: 978-80-7676-376-0
 • LASÁK, J.; DĚDIČ, J.; POKORNÁ, J.; ČÁP, Z.; DOLEŽIL T. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. Druhé vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2021. (spoluautor: § 15 až 30, § 251 až 254, § 344 až 347, § 464 až 548). Publikace byla na XXIX. ročníku Karlovarských právnických dnů oceněna jako nejpřínosnější právnická publikace roku.
 • KŘÍŽ, J. Ke vkladové povinnosti společníka kapitálové společnosti po novele zákona o obchodních korporacích. Jurisprudence 5/2020.
 • KŘÍŽ, J. K definici smlouvy o realitním zprostředkování. Obchodní právo 6/2020.
 • KŘÍŽ, J. K základním výkladovým otázkám zákona o registru smluv – soukromoprávní smlouva. Soukromé právo 11/2018.
 • KŘÍŽ, J. K významu nálezu ústavního soudu o souběhu (2. část). Soukromé právo 3/2018.
 • KŘÍŽ, J. K významu nálezu ústavního soudu o souběhu (1. část). Soukromé právo 2/2018.
 • KŘÍŽ, J. Koblovský, Petr. Ke vzájemnému poměru mezi spoludlužníky při přistoupení k dluhu. Právní rozhledy 5/2017 s. 179.
 • KŘÍŽ, J. K povaze smlouvy o převodu podílu. Obchodněprávní revue 7-8/2016, s. 202.
 • DĚDIČ, J., LASÁK, J., KŘÍŽ J. a kol. Judikatura k rekodifikaci: Obchodní společnosti. VI. sv. 1. vyd. Wolters Kluwer 2015.
 • LASÁK, J. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Obchodní zákoník. Srovnávací texty. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, s. 358. ISBN: 978-80-7357-346-1.
 • LASÁK, J.; POKORNÁ, J.; ČÁP, Z.; DOLEŽIL T. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 1264. ISBN: 978-80-7478-537-5. (spoluautor s M. Kubíkem: § 468 až § 437, § 492 až § 494, § 511 až § 515, § 544 až § 548).
 • DĚDIČ, J., GURIČOVÁ, J., KŘÍŽ, J., LASÁK, J., POROD J.: Zákon o státním podniku. Komentář. 1. vyd. Wolters Kluwer 2018, s. 228.