Josef Kříž

Josef Kříž je advokátem KŠB. Ve své praxi se zaměřuje především na bankovnictví, cenné papíry a kapitálové trhy, fúze a akvizice, právo obchodních společností včetně koncernového práva a na závazkové právo.

Specializace


Reference

Poradenství společnosti J&T Banka při akvizici společnosti vlastnící stávající sídlo banky v Praze (budova Rustonka II).

Poradenství při prodeji společnosti Profimedia ve prospěch ČTK.

Poradenství společnosti J&T Banka při projektovém financování týkající se výstavby hotelového komplexu v zahraničí.

Poradenství společnosti J&T Banka při projektovém financování výstavby apartmánového hotelu na Senovážném náměstí (Praha) skupinou Julius Meinl Living.

Poradenství společnosti J&T Banka and Capital Markets jako aranžérovi při emisi několika retailových a velkoobchodních dluhopisů.

Poradenství skupině Solitea při vnitroskupinové fúzi více jak 10 společností.

Poradenství skupině J&T WINE Holding při akvizici dvou moravských vinařství.

Poradenství skupině Intefi při akvizicích softwarových společností.

Poradenství skupině J&T při akvizici 50% podílu ve dvou nemovitostních projektech v Mošnově a Nošovicích (Ostrava).

Poradenství skupině MSI při vstupu investičního partnera do jednoho ze svých klíčových nemovitostních projektů v Praze.

Poradenství J&T Family při zajišťování nabytí nemovitostního projektu na Praze 1.

Člen týmu poskytujícího poradenství skupině PPF při restrukturalizaci O2, zejména rozdělení O2 a vznik společnosti CETIN a následné vytěsnění minoritních akcionářů.

Člen týmu poskytujícího poradenství při vytváření (a financování) společného knižního holdingu skupin Czech Media Invest a Rockaway (především akvizice společností Euromedia a Luxor).

Člen týmu poskytujícího poradenství skupině ČEZ v oblasti korporačního práva, zejména ve vztahu k nastavení pravidel konání valných hromad společnosti.

Člen týmu poskytujícího korporační poradenství investičním fondům Arete Invest a Arete Industrial.

Profil

Advokát od roku 2018.

Vzdělání:

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. - 2014, JUDr. - 2019)
 • Raboud University Nijmengen (2012/2013)

Členství:

 • Česká advokátní komora
Josef Kříž

Jazyky

 • Anglický jazyk

Kancelář

 • Sídlo Praha

Publikace a přednášky

 • KŘÍŽ J., POROD J., HORNÍK J. Zákon o realitním zprostředkování (č. 39/2020 Sb.). Komentář. 1 vyd. Wolters Kluwer 2022, p. 212, ISBN: 978-80-7676-376-0
 • LASÁK, J.; DĚDIČ, J.; POKORNÁ, J.; ČÁP, Z.; DOLEŽIL T. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. Druhé vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2021. (spoluautor: § 15 až 30, § 251 až 254, § 344 až 347, § 464 až 548). Publikace byla na XXIX. ročníku Karlovarských právnických dnů oceněna jako nejpřínosnější právnická publikace roku.
 • KŘÍŽ, J. Ke vkladové povinnosti společníka kapitálové společnosti po novele zákona o obchodních korporacích. Jurisprudence 5/2020.
 • KŘÍŽ, J. K definici smlouvy o realitním zprostředkování. Obchodní právo 6/2020.
 • KŘÍŽ, J. K základním výkladovým otázkám zákona o registru smluv – soukromoprávní smlouva. Soukromé právo 11/2018.
 • KŘÍŽ, J. K významu nálezu ústavního soudu o souběhu (2. část). Soukromé právo 3/2018.
 • KŘÍŽ, J. K významu nálezu ústavního soudu o souběhu (1. část). Soukromé právo 2/2018.
 • KŘÍŽ, J. Koblovský, Petr. Ke vzájemnému poměru mezi spoludlužníky při přistoupení k dluhu. Právní rozhledy 5/2017 s. 179.
 • KŘÍŽ, J. K povaze smlouvy o převodu podílu. Obchodněprávní revue 7-8/2016, s. 202.
 • DĚDIČ, J., LASÁK, J., KŘÍŽ J. a kol. Judikatura k rekodifikaci: Obchodní společnosti. VI. sv. 1. vyd. Wolters Kluwer 2015.
 • LASÁK, J. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Obchodní zákoník. Srovnávací texty. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, s. 358. ISBN: 978-80-7357-346-1.
 • LASÁK, J.; POKORNÁ, J.; ČÁP, Z.; DOLEŽIL T. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 1264. ISBN: 978-80-7478-537-5. (spoluautor s M. Kubíkem: § 468 až § 437, § 492 až § 494, § 511 až § 515, § 544 až § 548).
 • DĚDIČ, J., GURIČOVÁ, J., KŘÍŽ, J., LASÁK, J., POROD J.: Zákon o státním podniku. Komentář. 1. vyd. Wolters Kluwer 2018, s. 228.

Články

Příprava unijních prospektů pro růst investiční skupiny Avant

BiQ Group se rozrůstá o PUXdesign

Poradenství J&T ARCH INVESTMENTS při akvizici podílů v Moneta Money Bank

KŠB asistovala při vydávání dluhopisů skupiny Rohlík

Asistence KŠB Pražské plynárenské při získání financování

Ocenění za nejpřínosnější právnickou publikaci v ČR a SR

KŠB asistovala při vstupu Rockaway Capital do Alkohol.cz

Poradenství při vytěsnění minoritních akcionářů společnosti O2 Czech Republic

Proběhl desátý ročník Contract Competition

Podpora AI Startup Incubator při investici do start-upu AssetFloow

Venture Capital Deal: AI Startup Incubator investoval do OpenRefactory

Poradenství při miliardové emisi dluhopisů 3M Fund MSI

Asistence při prodeji Profimedia.CZ

Devátý ročník Contract Competition za námi!

Dokončení prodeje portfolia logistických parků podfondu ARETE INVEST CEE II s asistencí KŠB

KŠB asistovala J&T Bance při akvizici jejího nového sídla

KŠB radila ARETE INVEST při prodeji portfolia logistických parků

KŠB asistovala J&T Bance při poskytování projektového financování skupině Julius Meinl Living na výstavbu apartmánového hotelu na Senovážném náměstí

KŠB asistovala svému dlouholetému klientovi, společnosti Solitea, při fúzi desítek firem

Komentář k zákonu o státním podniku

Na novém komentáři k zákonu o obchodních korporacích se podíleli i členové týmu KŠB

Třetí ročník soutěže Contract Competition