Ján Béreš

Ján Béreš je advokátem KŠB. Ve své praxi se zaměřuje na fúze a akvizice, závazkové právo a právo obchodních společností včetně koncernového práva.

Specializace


Reference

Poradenství společnosti YIT Stavo při akvizici mnohých developerských projektů v Praze.

Poradenství společnosti Mattoni 1873 při akvizici aktivit společnosti PepsiCo na českém, slovenském a maďarském trhu, při akvizici středoevropských aktiv společnosti Selecta, či prodeji závodu Toma.

Poradenství skupině NIBE Industry Group při akvizici Czechklima a Alphatec.

Poradenství skupině HEXPOL Group při koupi Trelleborg Material & Mixing Lesina.

Poradenství společnostem Sandberg Capital a Solitea při akvizici mnoha IT společností (např. Dotykačka, Smart Software, Ignum, JKR, Aquasoft, Vema).

Akviziční a korporační poradenství skupině Uponor group v prodeji Uponor Infra Fintherm.

Akviziční, smluvní a korporační poradenství společnosti Alliance Laundry.

Poradenství ve věci smluv o dílo a korporační poradenství společnosti Skanska.

Akviziční poradenství společnosti Innogy ČR.

Akviziční a korporační poradenství společnosti Very Goodies.

Akviziční a korporační poradenství společnosti Gonvarri.

Poradenství společnosti GrandVision týkající se akvizice v České republice.

Poradenství společnosti SIAD týkající se akvizice aktiv v České republice.

Poradenství společnosti Slot Group týkající se akvizice v České republice.

Poradenství společnosti OKD ve věci prodeje NWR Energy.

Poradenství týkající se prodeje AWT.

Akviziční poradenství společnosti Beire.

Poradenství ve věci M&A projektů a právního auditu pro řadu dalších klientů.

Profil

Advokát od roku 2011.

Vzdělání:

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2008, Ph.D. - 2016, JUDr. - 2017)
  • Università di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza (2005 – 2006) 

Členství:

  • Česká advokátní komora
Ján Béreš

Jazyky

  • Slovenský jazyk
  • Anglický jazyk
  • Italský jazyk

Kancelář

  • Sídlo Praha

Publikace a přednášky

KATOLICKÁ, Michaela, BÉREŠ, Ján: Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 248 stran

BÉREŠ, Ján: Předmět plnění a odpovědnost za porušení povinností ze smluv o dílo v mezinárodním obchodním styku / Subject matter of performance and liability for a breach of obligations from contracts for work in international trade (Disertační práce)