Úvod » O nás » Profil

Profil advokátní kanceláře

Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), založená v roce 1990, se řadí mezi největší advokátní kanceláře v České republice a s téměř sedmdesáti právními a daňovými specialisty poskytuje ve svém pražském sídle a ve svých pobočkách komplexní právní a daňové poradenství tuzemským i zahraničním podnikatelským subjektům. Za dobu svého působení KŠB získala renomé úspěšné nezávislé kanceláře, která je schopna plně konkurovat mezinárodním advokátním firmám. Kanceláři a jejím odborníkům se v průběhu let dostalo mnoha ocenění, přičemž k nejprestižnějším z nich patří opakované vyhlášení KŠB právní firmou roku v České republice dle hodnocení nezávislých ratingových institucí Who’s Who Legal a Chambers and Partners.

Snažíme se pochopit ekonomický cíl klienta a v co největší míře porozumět jeho podnikání tak, abychom byli schopni navrhnout zákonné a daňově účinné řešení vedoucí v nejvyšší možné míře k dosažení podnikatelských záměrů klienta. Při své práci klademe velký důraz na profesní etiku a na budování dlouhodobých vztahů s klienty, založených na vzájemné důvěře a respektu. Uvědomujeme si hodnotu, kterou má pro klienta správné rozhodnutí ve správnou dobu, a snažíme se proto sledovat změny právních a daňových předpisů už v průběhu jejich přípravy. Účastníme se i vlastního legislativního procesu, kupříkladu v rámci Legislativní rady vlády.

Naši právníci a daňoví odborníci, z nichž mnozí jsou uznávanými osobnostmi ve svých oborech, tvoří integrovaný tým, který je schopen velmi rychle reagovat na požadavky klienta. Mnozí dosáhli vzdělání ve více oborech, což KŠB umožňuje zaměřovat se i na právní odvětví, v nichž samotná znalost práva nestačí. Většina členů týmu disponuje zkušenostmi ze studia či právní praxe v zahraničí. Všichni právníci a daňoví poradci hovoří plynně anglicky či německy; s klienty jsme schopni komunikovat i v řadě dalších jazyků. Vedle poskytování služeb dle českého a evropského práva, jsou někteří naši právníci kvalifikovaní k poskytování právních služeb i podle některých zahraničních právních řádů (např. podle anglického či německého).

Naše činnost se neomezuje pouze na komerční poradenství. Považujeme za svou povinnost podílet se na životě společnosti a stavovské obce, přispívat k dodržování lidských práv a obhajobě konceptu právního státu. S tím úzce souvisí naše působení v International Bar Association (IBA) a jiných tuzemských i mezinárodních organizacích. Uvědomujeme si význam dalšího rozvoje právní vědy a aktivně se podílíme na tvorbě právních předpisů. Odborníci KŠB přednášejí dlouhodobě na tuzemských univerzitách a jsou lektory na konferencích a seminářích doma i v zahraničí.

Formálně sice nejsme globální advokátní firmou, ale máme za sebou množství mezinárodních transakcí a získali jsme množství osobních kontaktů a vypěstovali si výborné pracovní vztahy s předními advokátními kancelářemi prakticky po celém světě. Nejen v rámci regionu střední a východní Evropy jsme našli spolehlivé kanceláře, s nimiž úzce spolupracujeme při komplexních regionálních či globálních transakcích. Máme za to, že společné zkušenosti z klientské práce jsou pro kvalitní službu hodnotnější než formální příslušnost k nadnárodní firmě. Při spolupráci se zahraničními advokátními kancelářemi a poradenskými společnostmi klademe důraz na zachování své samostatnosti a nezávislosti.

Ke stažení

Copyright © 2000 – 2019, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×