Vlastimil Pihera partner

Vlastimil Pihera je partnerem KŠB. Specializuje se především na cenné papíry a kapitálové trhy, investiční fondy a společnosti a kolektivní investování či veřejnoprávní regulaci finančních institucí. Je častým přispěvatelem do odborného tisku, byl členem odborné komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu zákona o obchodních korporacích a členem expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy Ministerstva spravedlnosti ČR. V současné době působí na Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a dále jako člen rozkladové komise Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, člen Etického výboru Asociace pro kapitálové trhy a člen Etické komise České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování.

Vlastimil Pihera is actively involved in bond issuance mandates as well as regulatory matters, share acquisitions and restructurings. "Vlastimil is able to bring innovative and pragmatic, yet legally sound solutions in many fields." 

CHAMBERS EUROPE 2024

Vlastimil Pihera is a truly exceptional figure in the Czech Republic’s capital markets space. He enjoys respect among professionals while remaining approachable to his clients. His active involvement in shaping legal frameworks, coupled with his international perspective, sets him apart. We are delighted to have the privilege of benefiting from his services.

LEGAL 500 2024

Specializace


Reference

Právní poradenství v souvislosti s několika desítkami veřejných emisí dluhopisů (např. pro skupinu J&T, RN Solutions, MSI, M&M Reality), zastoupení před Českou národní bankou v řízení o schválení prospektu.

Poradenství v oblasti regulace finančního trhu (např. J&T Banka, Česká spořitelna, mBank, Amundi, Roklen, Bank Gutmann, Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování), též v souvislosti s licenčními řízeními před Českou národní bankou (např. Banka Creditas, Zonky, Zaplo, Walteran Company, GECO) nebo v rámci řízení před finančním arbitrem (např. Ferratum Bank, OVB Allfinanz, NWD Asset Management).

Poradenství v oblasti private equity finančních struktur (např. Rockaway, Nation 1, AI Startup Incubator), včetně investičních fondů kvalifikovaných investorů (např. skupina Arete, J&T Thein SICAV, NWD SICAV) nebo investiční crowdfundingové platformy (Fundlift).

Poradenství v souvislosti se zřízením řady svěřenských fondů pro účely správy rodinného majetku včetně řešení relevantních aspektů dědického práva a úpravy souvisejících smluvních vztahů.

Profil

Advokát od roku 2008.

Ocenění:

 • Prestižní mezinárodní ratingové agentury (Chambers&Partners, IFLR1000, Legal500) Vlastimila doporučují jako specialistu pro oblast bankovnictví a kapitálových trhů v ČR.
 • V roce 2019 mu byla udělena ministryní spravedlnosti čestná medaile za přínos české legislativě.

Vzdělání:

 • Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (Mgr. - 1999; Ph.D. - 2007)
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (JUDr. - 2001)

Členství:

 • Česká advokátní komora
 • Asociace pro kapitálový trh (Člen Etického výboru)
 • Člen rozkladové komise Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
 • Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (Člen Etické komise)
 • Ústav státu a práva Akademie věd ČR (Oddělení soukromého práva)
Vlastimil Pihera

Jazyky

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk

Kancelář

 • Sídlo Praha

Publikace a přednášky

Publikace:

 • Investing In Czech Republic, Chambers & Partners Global Practice Guides, 2023 (co-author)
 • Kateřina Ronovská, Eva Dobrovolná, Bohumil Havel & Vlastimil Pihera: Property and Trust Law in the Czech Republic, 1. vyd. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2020. 190 s.
 • Pihera, V., Smutný, A., Sýkora, P., Cuník, T. Zákon o bankách. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2019, 888 s.
 • Kotásek, J., Pihera, V., Pokorná, J., Vítek, J. Právo cenných papírů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, 264 s.
 • Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo (§ 2055–3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 2046 s. (§ 2402 –2429, 2455 - 2470)
 • Spáčil, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 1276 s. (§ 1400–1474)

Články:

 • Ronovská, K., Pihera, V., Dobrovolná E.: Rights of beneficiaries: building foundations and trusts, a Czech perspective , v: Trust & Trustees, Oxford: Oxford University Press, Červen 2023
 • Ronovská, K., Pihera, V. Private foundations in the Czech Republic: 10 years on the road, v: Trust & Trustees, Oxford: Oxford University Press, Květen 2022
 • Ronovská, K., Pihera, V. Under construction: Trusts, trust-like structures, foundations and beneficial owners registries in the European Union—The Czech perspective , v: Trust & Trustees, Oxford: Oxford University Press, 2021, roč. 27, č. 6.
 • Ronovská, K., Pihera, V. K některým mýtům a omylům o svěřenských fondech. Bulletin Advokacie, 2020, č. 7-8
 • Ronovská, K., Pihera, V. Foreign trusts in the Czech Republic: mostly recognized and (sometimes) registered, v: Trust & Trustees, Oxford: Oxford University Press, 2020, roč. 26, č. 6.
 • Pihera, V., Havel, B. Povaha funkce a odpovědnost členů orgánů obchodních společností jako východisko racionálního corporate governance. Právní rozhledy, 2019, č. 23 – 24.
 • Pihera, V., Kokeš, J. Výbor pro audit v aktuální perspektivě českého práva obchodních korporací, Obchodněprávní revue, 2019, č. 9.
 • Ronovská, K., Pihera, V. How (not) to change the (un)changeable? Trust & Trustees, Oxford: Oxford University Press, 2019, roč. 25, č. 6.
 • Ronovská, K., Pihera, V. The unbearable lightness of forced heirship: the Czech perspective. Trust & Trustees, Oxford: Oxford University Press, 2018, roč. 24, č. 6.
 • Pihera, V. Kapitál vs. práce; kodeterminace a střet zájmů in Husár, J., Csach, K. (eds.) Konflikty záujmov v práve obchodných společnosti, Bratislava : Wolters Kluwer, 2018.
 • Pihera, V., Ronovská, K. Checks and balances needed. STEP Journal, London: STEP (The Society of Trust and Estate Practitioners), 2018, Volume 26, č. 4.
 • Ronovská, K., Pihera, V., Estate planning on the edges of time: The Czech Perspective. Trusts & Trustees, Oxford : Oxford University Press, 2017, roč. 23, č. 6.
 • Pihera, V. Investiční fond. Vyměřování teritoria. Obchodněprávní revue, 2017, roč. 9, č. 9.
 • Pihera, V., Havel, B., Ronovská, K., "Svěřenský fond" - a new trust like vehicle in Czech Civil Law. In Menyhei Ákos, Sándor István. A trust bevezetése magyarországon és a nemzetiözi gyakorlat/ Introductiono of the trust in Hungary and the international practice. 1. vyd. Budapest, Maďarsko: HVG ORAC, 2017. s. 185
 • Pihera, V. Krocení trustů. Svěřenecké fondy v hledáčku první novely občanského zákoníku. Obchodněprávní revue, 2016, roč. 8, č. 5

Přednášky:

 • Přednášky v rámci KŠB Institut například na témata „Evidence skutečných majitelů právnických osob a svěřenských fondů“, „Správa a ochrana majetku“, „Spotřebitelské úvěry“.

Články

KŠB slaví nebývalý úspěch v žebříčku Chambers Europe 2024

KŠB úspěšná v ročence Chambers Global Guide 2024

Příprava prvního unijního prospektu pro růst investičního fondu Nemomax

KŠB asistovala při založení nadačních fondů Evy Pavlové a Václava Ciglera

Asistence při miliardovém refinancování skupiny FIDUROCK

Tým KŠB pomohl při založení Nadačního fondu Tišina

Proběhl další ročník Letní školy obchodního práva

Autoři z KŠB se podíleli na zcela novém vydání monografie „Akciové společnosti“

Tým KŠB asistoval Knihovně Václava Havla při změně právní formy

Příprava unijních prospektů pro růst investiční skupiny Avant

KŠB pomohla při vzniku první dobročinné aukční platformy Dobrobot

Asistence KŠB při vzniku startupu Flatform

KŠB opět úspěšná v hodnocení Chambers & Partners

Poradenství J&T ARCH INVESTMENTS při akvizici podílů v Moneta Money Bank

Poradenství společnosti J&T IB and Capital Markets

Poradenství J&T BANKA při vstupu a následném nabytí majoritního podílu v AMISTA investiční společnost

KŠB asistovala při vydávání dluhopisů skupiny Rohlík

KŠB opětovně zařazena do prestižního žebříčku IFLR1000

Poradenství při emisi perpetuitních certifikátů započitatelných do vedlejšího kapitálu tier 1 banky

Založení Nadace 3WFoundation

I v roce 2022 doporučuje Legal 500 KŠB v deseti oblastech

Chambers Europe 2022 doporučuje KŠB v devíti oblastech

KŠB se umístila v Chambers Global 2022

Asistence KŠB při transformaci 3M FUND MSI

Na konferenci CASHLESS FUTURE vystoupí Vlastimil Pihera

Poradenství KŠB ve věci partnerství společností J&T BANKA a AMISTA

Poradenství při miliardové emisi dluhopisů 3M Fund MSI

Poradenství J&T IB Capital Markets při emisích dluhopisů

The Legal 500 2021 doporučuje KŠB v deseti oblastech

KŠB je v rámci Chambers Europe pro rok 2021 doporučována v devíti oblastech

Nadace rodiny Vlčkových

Zastupování Walteran Company v řízení před ČNB

Vlastimil Pihera zvolen do Etického výboru AKAT

KŠB poskytovala právní služby Nadaci Experientia

Jan Lasák a Vlastimil Pihera novými partnery KŠB

Ocenění Jana Dědiče a Vlastimila Pihery za přínos české legislativě

KŠB podpořila Letní školu obchodního práva

KŠB opětovně zařazena do prestižního žebříčku IFLR1000

KŠB zvítězila v soutěži „Deal of the Year“ magazínu CEE Legal Matters

KŠB pomohla ke zrodu první české equity crowdfundingové platformy

Za přispění advokátů KŠB vyšel komentář k novému občanskému zákoníku

Petr Kasík a Vlastimil Pihera pro Lidové noviny k rozhodnutí Ústavního soudu ohledně squeeze-outu

Czech Republic Takeover Guide

KŠB partnerem konference o inovaci v platebních kartách

Transparentnost až na kost

Sympozium Základní otázky svěřenského fondu s účastí advokáta KŠB Vlastimila Pihery

Podílové fondy – Přístup po česku? Euro, č. 30/2008

Prospectus for the Public Offering of Securities in Europe