28. Benefiční koncert pro Výbor dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové11/10/23 / Zprávy

Adventní koncert dobré vůle, který již od roku 1995 organizuje advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík ve prospěch Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, se letos uskuteční v neděli 12. listopadu 2023 od 19.00 hod. tradičně v koncertní síni kostela sv. Šimona a Judy na Starém Městě v Praze.

Benefiční či adventní koncerty pro Výbor dobré vůle jsou již téměř 30 let slavnostní příležitostí pro setkání klientů a přátel spojená s krásnou hudbou a zpěvem a současně možností projevit solidaritu s lidmi potřebujícími naši pomoc.

Na letošním koncertu vystoupí komorní soubor Baroco Sempre Giovane spolu s předním hobojistou Vilémem Veverkou se skladbami barokních skladatelů J. S. Bacha, A. L. Vivaldiho a G. P. Telemana. Dále bude účinkovat chlapecký sbor Pueri gaudentes s písňovým programem.

S každou vstupenkou v ceně 200 Kč k úhradě nákladů na koncert je spojen dar ve prospěch Výboru dobré vůle v částce 1.500 Kč. Kromě něj je možné smluvně zajistit prezentaci společnosti jako sponzora koncertu.

Pro objednání vstupenek či v případě zájmu uzavřít smlouvu o reklamě, resp. sponzorování koncertu se prosím obraťte e-mailem či telefonicky na paní Janu Šafářovou:

Budeme se těšit na společný předvánoční zážitek.

Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.