Úvod » O nás » Mezinárodní dimenze

Mezinárodní dimenze

Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík je českou advokátní firmou poskytující právní a daňové služby odpovídající potřebám globálního podnikání na světových trzích. Vedle standardního právního poradenství ve věcech českého práva nabízí KŠB právní pomoc v oblasti komunitárního práva, a to prostřednictvím  pevných vazeb a kontaktů ve vztahu k místní poradenské komunitě a příslušným evropským institucím, které si KŠB vybudovala díky svému působení formou stálé pobočky v Bruselu (2003 – 2009).

Mnoho našich odborníků získalo zahraniční odborné zkušenosti absolvováním postgraduálního studia či praxí v právních firmách v zahraničí, jsou pravidelnými přispěvateli v mezinárodních odborných publikacích a autory článků v zahraničním periodickém tisku.

Jsme členy mnoha mezinárodních organizací a aliancí a máme vybudovány pracovní kontakty s předními advokátními kancelářemi a daňovými poradci prakticky po celém světě. KŠB je zakládajícím členem World Services Group, víceoborové profesní organizace sdružující vedoucí advokátní kanceláře a jiné přední odborné poskytovatele služeb z více než 115 zemí světa. KŠB se rovněž podílí na činnosti International Attorneys Club, organizace sdružující mezinárodně renomované advokátní kanceláře, a je aktivním členem Employment Law Alliance, globální sítě advokátních kanceláří poskytujících právní služby v oblasti pracovního práva.

KŠB je prostřednictvím řady svých odborníků aktivně zapojena do činnosti mezinárodních profesních organizací. Zakládající partner KŠB, Martin Šolc, je např. dlouhodobým čelným funkcionářem International Bar Association (IBA, Mezinárodní advokátní komora), ve které mj. v letech 2009 až 2010 spolupředsedal Institutu lidských práv (Human Rights Institute) a v letech 2006 až 2008 zastával prestižní pozici předsedy jedné ze dvou divizí IBA – Public and Professional Interest Division. Řídící partnerka KŠB, Dagmar Dubecká, je rovněž aktivní členkou International Bar Association. Vedoucí daňového týmu, Helena Navrátilová, aktivně působí zejména v International Fiscal Association, mezinárodní organizaci sdružující daňové poradce.

Mezinárodní aktivity KŠB a celosvětová síť profesních kontaktů jsou pro KŠB zdrojem aktuálních informací z právní a daňové oblasti, cenných pracovních zkušeností a především umožňují KŠB řešit náročné klientské projekty přesahující hranice České republiky.

Ke stažení

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×