Pobočka Ostrava

Ostravská pobočka advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík byla otevřena v březnu 2009 v reakci na rostoucí poptávku po sofistikovaných právních službách v daném průmyslově silném regionu a jako výraz snahy KŠB nabídnout klientům komfort a být pro své klienty přítomni tam, kde vyvíjejí svou podnikatelskou činnost. Tým právníků působících v pobočce poskytuje komplexní právní poradenství se zaměřením na oblast obchodního práva, a to v požadovaném čase a při respektování specifických potřeb klienta daných konkrétním oborem jeho podnikání.

K užším specializacím právníků ostravské pobočky patří zejména právo obchodních společností, závazkové právo, insolvenční právo včetně reorganizací, soudní spory, právo nemovitostí a pracovní právo. Právní služby jsou poskytovány v českém a anglickém jazyce.

Kontakt

Českobratrská 7, 70200 Ostrava, Česká republika