KŠB asistovala při založení nadačních fondů Evy Pavlové a Václava Ciglera20/12/23 / Zprávy

V nedávné době se podařilo završit projekty dvou nadačních fondů, při kterých asistoval tým KŠB (Vlastimil Pihera a Jana Guričová s podporou Hany Heroldové a Milady Kürtösiové), a to Nadačního fondu Evy Pavlové a Nadačního fondu Václava Ciglera.

Zatímco Nadační fond Evy Pavlové, české první dámy, je zaměřen na filantropické projekty podporující rodinu, účelem Nadačního fondu Václava Ciglera je především péče o umělecký odkaz Václava Ciglera, jednoho z nejvýznamnějších současných českých sochařů a architektů. Oba projekty byly výjimečné jak co do osobností svých zakladatelů, tak i z pohledu jejich účelu a širšího sociálního významu.

Jsme rádi, že jsme měli možnost se jich účastnit, a přejeme hodně úspěchů v dosažení jejich cílů.