Naši lidé

Naši právníci a daňoví odborníci tvoří integrovaný tým, který je schopen velmi rychle reagovat na požadavky klienta. Mnozí dosáhli vzdělání ve více oborech, což KŠB umožňuje zaměřovat se i na právní odvětví, v nichž samotná znalost práva nestačí. Většina členů týmu disponuje zkušenostmi ze studia či právní praxe v zahraničí. Všichni právníci a daňoví poradci hovoří plynně anglicky či německy; s klienty jsme schopni komunikovat i v řadě dalších jazyků. Vedle poskytování služeb dle českého a evropského práva, jsou někteří naši právníci kvalifikovaní k poskytování právních služeb i podle některých zahraničních právních řádů (např. podle anglického či německého).

Partneři

Emeritní partneři

Counsels

Advokáti

Daňoví poradci

Koncipienti

Právní asistenti

Daňoví asistenti

Další profese