Úvod » Naši lidé » Profil

Jan Lasák (partner)

Advokát od roku 2012

Vzdělání

 • Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (Bc. - 2007)
 • Central European University, (Diploma in Advanced Legal Studies of EU and WTO Law - 2007)
 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (Mgr. - 2008, JUDr. - 2010, Ph.D.- 2015)
 • Columbia Law School (LL.M. - 2010)

Publikační činnost

 • LASÁK, J. in Petrov, Výtisk, Beran a kol.: Občanský zákoník. Komentář. C. H. BECK, 2017, 3120 s.
 • DĚDIČ, J., LASÁK, J., KŘÍŽ J. a kol. Judikatura k rekodifikaci: Obchodní společnosti. VI. sv. 1. vyd. Wolters Kluwer 2015
 • LASÁK, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. I. a II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014. (vedoucí autorského kolektivu)
 • LASÁK, Jan, Petr VYBÍRAL, Josef KOTÁSEK, Luboš JEMELKA, Libor NĚMEC a Marek RADAN. Zákon o nabídkách převzetí Komentář. In Zákon o nabídkách převzetí Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 708 s. (vedoucí autorského kolektivu)
 • POKORNÁ, J., HOLEJŠOVSKÝ, J., LASÁK, J., PEKÁREK, M. Obchodní společnosti a družstva. Praha: C. H. Beck, 2014.
 • LASÁK, Jan - HAVEL, Bohumil. Kompendium korporačního práva. Praha: C.H.Beck, 2011, 237 stran. ISBN 978-80-7400-018-8. Beckovy mezioborové učebnice
 • LASÁK, Jan - JIROUSEK, Adam. Czech Republic. In Cross-Border Mergers. Europe. 1. edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-0-521-48327-8, page 147 - 169.
 • LASÁK, Jan a Juraj HUDÁK. Czech Republic. In Dirk Van Gerven. Capital Directive in Europe. 1. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. s. 194-229, 36 s. ISBN 978-0-521-49334-5.
 • EIDENMÜLLER, Horst a Jan LASÁK. Das tschechische Societas Europaea-Rätsel. In Erle, Bernd / Goette, Wulf / Kleindiek, Detlef / Krieger, Gerd / Priester, Hans-Joachim / Schubel, Christian / Schwab, Martin / Teichmann, Christoph / Witt, Carl-Heinz. Festschrift für Peter Hommelhoff. Munich: Verlag Dr. Otto Schmidt, 2012. s. 187 - 2004, 8 s. ISBN 978-3-504-38001-4.
 • EIDENMULLER, Horst a Jan LASÁK. The Czech Societas Europaea Puzzle. The Journal of Corporate Law Studies, Oxford: Hart Publishing, 2012, Vol. 12, Part 2, s. 237 - 254. ISSN 1473-5970.
 • LASÁK, J. SEVIC Systems AG: Cross-border Mergers Come Under the European Right of Establishment. The Globe, Sec. of Int’l and Immigration L., Chicago : IL State Bar Assoc., Vol. 45, No. 5, 7.
 • LASÁK, JAN. Soumrak formální samostatnosti osob tvořících podnikatelská seskupení v otázce jurisdikční [English: Dawn on Formal Independence of Parties Forming Business Groups in terms of Jurisdiction]. Právní Rozhledy, Volume 16, No. 18 (2008), page 663-669
 • LASÁK, JAN. Ve jménu korporace: derivativní žaloby vůči členům statutárního orgánu [English: In the Name of the Corporation: Derivative Lawsuits against Members of Statutory Body]. Obchodněprávní Revue, Volume 2, No. 3 (2010), page 74-81
 • LASÁK, JAN. Svoboda usazování ve smyslu čl. 43 a 48 SES a přeshraniční fúze národních obchodních společností [English: The Freedom of Domicile as per Articles 43 and 48 of the TEC and Cross-Border Mergers of National Commercial Companies]. Obchodněprávní Revue, Volume 1, No. 4 (2009), page 91-96
 • LASÁK, Jan. Akciová společnost na prahu rekodifikace: základní novinky [English: Joint-Stock Companies on the Threshold of Recodification: Basic News]. Obchodněprávní Revue, Volume 2, No. 2 (2012), page 46-51
 • LASÁK, JAN - Havel, Bohumil. Strategické hlasování v kapitálové obchodní společnosti a jeho důsledky [English: Strategic Voting in Capital Commercial Companies and the Consequences Thereof]. Právní Rozhledy, Volume 18, No. 17 (2010), page 605-610
 • Jan DĚDIČ, Jana GURIČOVÁ, Josef KŘÍŽ, Jan LASÁK, Jakub POROD: Zákon o státním podniku. Komentář. 1. vyd. Wolters Kluwer 2018, s. 228, ISBN: 978-80-7598-084-7
 • a mnohé další

Členství

Česká advokátní komora

Specializace

Články on-line

Další

Všechny publikace najdete na http://is.muni.cz/osoba/laso#publikace

Jan Lasák

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk

Kontakt


vizitka, (*.vcf)

Sídlo Praha
+420 224 103 316
+420 224 103 234
ksbpraha@ksb.cz

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×