Jan Lasák partner

Jan Lasák je partnerem KŠB. Ve své praxi se zaměřuje především na právo obchodních společností včetně koncernového práva, fúze a akvizice a závazkové právo. Jan Lasák je činný v akademické sféře, přednáší odborné veřejnosti a pravidelně publikuje v odborném tisku zejména na téma obchodních korporací a koncernového práva.

‘Jan Lasák, one of the partners, is well known among Czech lawyers for his deep erudition presented in legal books and during educational events (he’s a lecturer at public seminars for lawyers).’

‘Jan Lasák is a very proficient lawyer and professional, friendly, always ready to answer my phone calls and help when I seek immediate professional legal advice, which I get from him in 100% of cases.’

‘Jan Lasák and team are hands-on, smooth cooperation’

‘Jan Lasák; fast thinker, gets the deal done’

LEGAL 500 2022

Specializace


Reference

Dlouhodobé korporační poradenství (včetně poradenství týkající se koncernových vztahů) skupině ČEZ, Skanska, Komerční banka či J&T.

Poradenství společnosti Rockaway Capital SE v souvislosti s akvizicí společností EUROMEDIA GROUP, Knižní Klub Management, Neoluxor, Neopalladium, Neoluxor books a Central European books.

Poradenství společnosti ČEZ v souvislosti s divesticí 48 % akcií ve společnosti Osvětlení a energetické systémy.

Poradenství skupině Intefi při akvizici mnoha IT společností a následných vnitroskupinových restrukturalizací.

Řízení či poradenství týkající se řízení valných hromad tuzemských společností (např. ČEZ, Komerční banka, CETIN, Ostravské vodárny a kanalizace, AGPI).

Poradenství skupině Asental při přeshraniční vnitroskupinové restrukturalizaci.

Profil

Advokát od roku 2012.

Vzdělání:

 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (Mgr. - 2008, JUDr. - 2010, Ph.D.- 2015)
 • Columbia Law School (LL.M. - 2010), Lawrence A. Wien Fellow
 • Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (Bc. - 2007)
 • Central European University, (Diploma in Advanced Legal Studies of EU and WTO Law - 2007)

Členství:

 • Česká advokátní komora

Ostatní:

 • Odborný asistent na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (výuka korporačního práva)
 • Odborný asistent na katedře obchodní práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity.
Jan Lasák

Jazyky

 • Anglický jazyk

Kancelář

 • Sídlo Praha

Publikace a přednášky

Publikace:

 • LASÁK, J., DĚDIČ, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z. a kolektiv Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. Vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2021. (vedoucí autorského týmu). Publikace byla na XXIX. ročníku Karlovarských právnických dnů oceněna jako nejpřínosnější právnická publikace roku.
 • LASÁK, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. I. a II. díl. 1. Vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014. (vedoucí autorského týmu)
 • POKORNÁ, J., HOLEJŠOVSKÝ, J., LASÁK, J., PEKÁREK, M. Obchodní společnosti a družstva. Praha: C. H. Beck, 2014.
 • Jan DĚDIČ, Jana GURIČOVÁ, Josef KŘÍŽ, Jan LASÁK, Jakub POROD: Zákon o státním podniku. Komentář. 1. Vydání. Wolters Kluwer 2018, s. 228, ISBN: 978-80-7598-084-7
 • LASÁK, Jan - HAVEL, Bohumil. Kompendium korporačního práva. Praha: C.H.Beck, 2011, 237 stran. ISBN 978-80-7400-018-8. Beckovy mezioborové učebnice