Příprava prvního unijního prospektu pro růst investičního fondu Nemomax16/01/24 / Zprávy

Tým vedený Vlastimilem Piherou a Josefem Křížem asistoval nemovitostnímu investičnímu fondu Nemomax při přípravě jeho prvního unijního prospektu pro růst. Investiční fond s téměř miliardovým fondovým kapitálem se zaměřuje na investice do nemovitostních projektů v Čechách, především v oblasti rezidenčního bydlení a  je spravován přední českou investiční společností Avant.

Mezi poslední velké projekty fondu Nemomax patří VIVA Lipno (výstavba bytových domů na břehu Lipna), VIVA Vrchlabí (výstavba 58 bytových jednotek v intravilánu města Vrchlabí) či výstavby rodinných domů v Čimicích nebo Bakově.

Emitent bude emisí financovat svou akviziční a developerskou činnost.