Úvod » Naše služby

Naše služby

Právní specializace

KŠB disponuje schopnostmi a zkušenostmi poskytovat komplexní poradenství ve všech otázkách obchodního a finančního práva, zejména se zaměřením na právní oblasti důležité pro podnikatelské subjekty. Nedílnou součástí právních služeb KŠB je rovněž asistence v souvisejících záležitostech z oblasti občanského, pracovního či trestního práva.

Vyberte si konkrétní položku následujících seznamů, nebo postupujte dále pomocí navigace.

Daňové specializace

Daňové poradenské služby poskytuje KŠB ve všech daňových oblastech ve snaze navrhnout z daňového hlediska co nejefektivnější řešení obchodních transakcí a podnikatelských projektů. Výsledkem daňového poradenství KŠB je nalezení inovativních struktur a řešení vedoucích k zajištění co největších daňových úspor.

Vyberte si konkrétní položku následujících seznamů, nebo postupujte dále pomocí navigace.

Sektory

KŠB získala detailní znalosti z mnoha hospodářských sektorů, a to zejména těch, ve kterých vyvíjejí podnikatelské aktivity její klienti. Odborníci KŠB neustále sledují připravované změny legislativy v jednotlivých sektorech a díky tomu mohou včas informovat klienty o možných dopadech na jejich podnikatelskou činnost.

 • Automobilový průmysl
 • Bankovnictví a finanční služby
 • Doprava a letecký průmysl
 • Energetika
 • Farmaceutický průmysl
 • Chemický průmysl
 • Informační technologie
 • Média a filmový průmysl
 • Pojišťovnictví
 • Potravinářský průmysl
 • Průmysl stavebních hmot a materiálů
 • Reklama a marketing
 • Sklářský průmysl
 • Stavebnictví
 • Telekomunikace
 • Těžba a zpracování nerostů
 • Trh nemovitostí

Vyhledávat ve specializacích

Specializace

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×