Hana Heroldová

Hana Heroldová je counselem KŠB. Ve své praxi se specializuje především na právo duševního vlastnictví, obecné smluvní právo občanské a obchodní, závazkové právo občanské a obchodní, soudní spory, ochranu spotřebitele, média a reklamu, farmaceutické právo, trestní právo a zejména trestní odpovědnost podnikatelů.

Specializace


Reference

Poradenství, smluvní agenda a soudní spory v oblasti farmaceutickém trhu a trhu inovativních technologií.

Poradenství, smluvní agenda a soudní spory v oblasti v oblasti mediální včetně ochrany osobnosti a dobrého jména právnických osob.

Poradenství, smluvní agenda a soudní spory výrobců spotřebního zboží v záležitostech marketingu, licencí, distribučních smluv včetně vymáhání práv k označením, know how a jiným právům.

Zastoupení ve věcech nároků na náhradu škody včetně nároků souvisejících s odpovědností finančních institucí na trhu finančních služeb.

Provádění korporátních interních auditů/compliance a anti-corruption.

Profil

Advokátka od roku 1994.

Vzdělání:

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. - 1987, JUDr. - 1988)

Členství:

  • Česká advokátní komora