Tax News: 2008/11, č. 7  rss

Newsletter: Tax News – 2008/11, č. 7
Záznamů celkem: 4 / Zobrazeno: 1–4

Sdělení Ministerstva financí k využití Standardní klasifikace produkce pro zařazování služeb pro účely uplatnění snížené sazby DPH od 1. 1. 2008

Tax News   20. 11. 2008 Link

Český statistický úřad nahradil s účinností od 1. 1. 2008 Standardní klasifikaci produkce za Klasifikaci produkce (CZ – CPA). Ministerstvo financí sdělilo, že pro účely zákona o dani z přidané hodnoty bude i nadále využívána Standardní klasifikace produkce platná od 1. 1. 2003. Tato klasifikace bude nadále závazná pro zařazování služeb i po 1. lednu 2009.

Nový tiskopis k přiznání k dani z přidané hodnoty

Tax News   20. 11. 2008 Link

Od 1. ledna 2009 bude v platnosti nový tiskopis (č. 25 5401 MFin 5401 vzor č. 15) pro přiznání k dani z přidané hodnoty. Nový tiskopis je, oproti stávajícímu čtyřstránkovému, pouze dvoustránkový. Nově se budou samostatně sledovat a vykazovat služby s místem plnění mimo tuzemsko. Kromě přečíslování  jednotlivých řádků přiznání jsou v tiskopisu nové řádky v návaznosti na poslední novelu zákona o DPH. Tiskopis se poprvé použije pro zdaňovací období leden 2009 nebo pro 1. čtvrtletí 2009.

Změna zákona o DPH a zákona o spotřebních daních

Tax News   20. 11. 2008 Link

Poslanecká sněmovna projednává ve zrychleném čtení vládní návrh novely zákona o DPH a zákona o spotřebních daních, u kterého je navržena účinnost změny od 1. 12. 2008.

Návrh změny zákona o správě daní a poplatků a nový Daňový řád

Tax News   20. 11. 2008 Link

V Poslanecké sněmovně je nyní před třetím čtením novela zákona o správě daní a poplatků. Navržená změna zákona mění pravidla při ukládání sankce za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost a zavádí odkladný účinek u dodatečného platebního výměru vydaného po skončení daňové kontroly.

Vyhledávat v článcích

Filtrovat

Filtry slouží pouze pro zúžení aktuálního výběru.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×