EU News  rss

Záznamů celkem: 160 / Zobrazeno: 101–120
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Právo hospodářské soutěže – antidopingová legislativa

EU News   26. 2. 2005 Link

Rozsudek Soudu prvního stupně ve věci David Meca-Medina a Igor Majcen v. Komise Evropských společenství (T-313/02), ze dne 30. září 2004

Právo hospodářské soutěže – vynucování pravidel hospodářské soutěže osobami soukromého práva

EU News   26. 2. 2005 Link

Studie o podmínkách uplatnění náhrady škody ze strany subjektů soukromého práva pro případ porušení komunitárních pravidel hospodářské soutěže

Komise evropských společenství nemá pravomoc přijímat rozhodnutí o záměru spojení, který jí byl oznámen, a následně zúčastněnými společnostmi zrušen

EU News   26. 2. 2005 Link

Rozhodnutí Komise Evropských společenství 2000/790/EC, ze dne 28. června 2000, prohlašující spojení za neslučitelné se společným trhem a Dohodou o vytvoření Evropského hospodářského prostoru (případ COMP/M.1741 – MCI WordlCom/Sprint), zrušené rozhodnutím Soudu prvního stupně ve věci T-310/00, ze dne 28. září 2004

Zdanění dividend u fyzických osob v kontextu volného pohybu kapitálu

EU News   26. 2. 2005 Link

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Manninen (C-319/02), ze dne 7. září 2004

Nové pokyny pro posuzování státní podpory poskytované při restrukturalizaci a záchraně podniků v nesnázích

EU News   26. 2. 2005 Link

Sdělení Komise Evropských společenství – Pokyny Společenství (Community Guidelines) týkající se státní podpory na restrukturalizaci a záchranu podniků v nesnázích (Úřední věstník Evropské unie číslo C 244, ze dne 1. října 2004)

Státní podpora poskytovaná pro budování veřejně přístupné infrastruktury

EU News   26. 2. 2005 Link

Rozsudek Soudu prvního stupně ve věci Valmont Nederland BV v. Komise Evropských společenství (T-274/01), ze dne 16. září 2004

Státní podpora – investiční pobídky

EU News   26. 2. 2005 Link

Rozsudek Soudu prvního stupně ve věci Kronofrance SA v. Komise Evropských společenství (T-27/02), ze dne 1. prosince 2004

Daň z přidané hodnoty u leteckých společností

EU News   26. 2. 2005 Link

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Cimber Air (C-382/02), ze dne 16. září 2004

Diskriminace v oblasti sociální podpory u migrujících pracovníků

EU News   26. 2. 2005 Link

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Merida (C-400/02), ze dne 16. září 2004

Právní ochrana sportovních databází

EU News   26. 2. 2005 Link

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci The British Horseracing Board Ltd. a další v. William Hill Organisation Ltd. (C-203/02), ze dne 9. listopadu 2004

Ochranné známky obsahující běžné příjmení

EU News   26. 2. 2005 Link

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Nichols plc v. Registrar of Trade Marks (C-404/02), ze dne 16. září 2004

Ochranné známky – důvody pro zamítnutí registrace

EU News   26. 2. 2005 Link

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (C-329/02), ze dne 16. září 2004

Právo obchodních společností – směrnice o nabídkách převzetí

EU News   23. 11. 2004 Link

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/25/ES ze dne 25. dubna 2004 o nabídkách na převzetí Úřední věstník EU L 142 ze dne 30. dubna 2004

Léčiva – zkrácená registrace generických léčivých přípravků

EU News   23. 11. 2004 Link

Stanovisko generálního advokáta Jacobse ve věci Approved Prescription Services (C-36/03) ze dne 8. července 2004

Hospodářská soutěž – pokuty za poskytnutí nesprávných informací v řízení o spojování soutěžitelů

EU News   23. 11. 2004 Link
V červnu 2004 Evropská komise udělila pokutu obchodní společnosti za uvedení nesprávných či zavádějících informací v řízení o povolení spojení soutěžitelů. Jedná se dosud teprve o pátý takový případ...

Hospodářská soutěž – snížení pokut za kartel výrobců oceli

EU News   23. 11. 2004 Link

Rozsudek Soudu prvního stupně ve věci výrobců ocelových trubek (případy T-44/00, T-48/00, T-50/00 a spojené případy T-67/00, T-68/00, T-71/00 a T-78/00) ze dne 8. července 2004

Veřejné podpory – Financování propagace obchodní komorou

EU News   23. 11. 2004 Link

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Pearle a další (C-345/02) ze dne 15. července 2004

Povinnost loajality členských států

EU News   23. 11. 2004 Link

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Evropská komise v. Itálie (C-82/03) ze dne 13. července 2004

Soudní spolupráce – Evropský exekuční titul

EU News   23. 11. 2004 Link

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 805/2004 zřizující evropský exekuční titul ve vztahu k nesporným nárokům Úřední věstník EU L 143 ze dne 30. dubna 2004

Náhrada obětem trestné činnosti

EU News   23. 11. 2004 Link

Směrnice Rady č. 2004/80/EC o náhradách obětem trestné činnosti Úřední věstník EU L 261 ze dne 30. dubna 2004

Vyhledávat v článcích

Filtrovat

Filtry slouží pouze pro zúžení aktuálního výběru.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×