Asistence KŠB při uzavření nemovitostního podfondu společnosti ARETE10/11/21 / Zprávy

Investiční a nemovitostní skupina ARETE, jejíž součástí jsou fondy investující do nemovitostí, úspěšně uzavřela investiční cyklus podfondu ARETE INVEST CEE II. Po březnovém prodeji portfolia podfondu v hodnotě 113,2 milionu EUR společnosti Cromwell European REIT (CEREIT) (rovněž s asistencí KŠB) společnost vyplatila všechny investory podfondu a vypořádala závazky z bankovního financování.

Jedná se o již druhé úspěšné uzavření podfondu v rámci skupiny ARETE.

Tým KŠB asistoval zakladatelům skupiny ARETE mimo jiné v otázkách týkajících se zániku podfondu a vypořádání jeho závazků.

Chtěl bych poděkovat týmu KŠB za příkladnou asistenci a profesionalitu po celou dobu existence druhého podfondu ARETE INVEST CEE II, při jeho prodeji a úspěšném uzavření.“ doplnil Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE.

Další informace naleznete v tiskové zprávě společnosti ARETE zde.