Contract Competition 202115/10/21 / Zprávy

KŠB ve spolupráci s největší nezávislou asociací studentů práv na světě ELSA vyhlašuje již 10. ročník soutěže CONTRACT COMPETITION. Soutěž studentům práv nabízí jedinečný pohled do světa transakčního práva pod vedením advokátů přední české advokátní kanceláře.

Zadání

Smlouva na kryptokavárnu

Poskytněte svému klientovi transakční poradenství související s rekonstrukcí prostoru pro jeho inovativní gastronomický projekt a zohledněte přitom specifika plateb v Bitcoinech. Připravte návrh smlouvy o dílo na základě klienty dohodnutého termsheetu a obhajte funkčnost a ucelenost takové smlouvy pro případ vzniklých sporů v rámci ústního kola.

Termín pro podávání přihlášek a podání je 18. listopadu 2021. Dne 8. prosince 2021 proběhne ústní kolo, na jehož konci budou vyhlášeny výsledky soutěže. Přihlášky do soutěže zasílejte na emailovou adresu: academicactivities.prague@cz.elsa.org

Podrobná pravidla soutěže

Ceny

1. místo

  • 10 000 Kč
  • Voucher na večeři pro 2 osoby
  • Účast na semináři KŠB Institutu dle vlastního výběru

2. místo

  • Nové vydání komentáře k Zákonu o obchodních korporacích
  • Účast na semináři KŠB Institutu dle vlastního výběru
  • Dárkové předměty KŠB

3. místo

  • Publikace Druhy podílů v kapitálových společnostech
  • Účast na semináři KŠB Institutu dle vlastního výběru