Úvod » Novinky a publikace » Články

Články

Právní aktuality

21. 7. 2017

08:43 Právní pomoc chudším lidem na státní útratu se rozšíří o udílení právních rad, zastupování ve správních řízeních a v řízení před Ústavním soudem. Změní se také mimo jiné zkoušky advokátů a kárná opatření a zavedou se peněžité postihy za neoprávněné poskytování právních služeb, tedy za takzvané vinklaření. Poslaneckou novelu o advokacii, která to předpokládá, dnes schválil Senát. Aby platila, musí ji ještě podepsat prezident. (ČTK)

08:43 Senát schválil zákaz kožešinových farem od konce ledna 2019 beze změn. Období pro jejich likvidaci neprodloužil, nezvýšil ani výši kompenzace chovatelům, jak to část senátorů požadovala. Zákaz má přinést novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, kterou dnes Senát přijal po dvouhodinové debatě. Normu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. (ČTK)

08:42 Dárci krve a kostní dřeně se dočkají vyššího daňového zvýhodnění. Senát dnes hladce schválil novelu zákona o daních z příjmů z pera poslanců TOP 09 a Starostů, která umožní bezúplatným dárcům krve snížit si daňový základ o 3000 korun místo nynějších 2000 korun. Dárci kostní dřeně si budou moci odečíst od daňového základu 20.000 korun. Novelu zákona musí ještě podepsat prezident. (ČTK)

20. 7. 2017

17:00 Senát beze změny schválil nový zákon o náhradách škod způsobených porušením hospodářské soutěže. Zákon v reakci na evropskou směrnici sjednocuje pravidla náhrady škody s ostatními zeměmi EU. Nyní ho dostane k podpisu prezident. Zákon zavádí přesnější a komplexnější pravidla pro případy civilních soudních řízení o náhradách škody. Mimo jiné stanoví, že pokud hospodářskou soutěž omezí společným jednáním více škůdců, pak nahradí tuto škodu společně a nerozdílně. Soud nebude mít právo rozhodnout, že ji nahradí podle své účasti na škodlivém následku. (ČTK)

08:14 Senát vrátil Sněmovně novelu, která má zjednodušit posuzování vlivu stavebních záměrů na životní prostředí (EIA). Doporučil dnes v předloze provést úpravy, které by ji provázaly s nedávno přijatým stavebním zákonem. Poslanci by se novelou měli zabývat zřejmě na zářijové schůzi. Senátoři nepřijali návrh senátorky Jitky Seitlové (za Zelené), aby se kromě neziskových organizací mohly také obce a kraje odvolat proti neuskutečnění takzvaného zjišťovacího řízení u staveb, které by se jich dotýkaly. Senátorka to zdůvodnila tím, že obce nyní musejí kvůli tomu zakládat neziskové organizace. (ČTK)

08:13 Změny v kontrole zpravodajských služeb, zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo novelu o vojácích z povolání bude dnes schvalovat Senát. Projednat má také novely o ochraně utajovaných informací a o ochraně hospodářské soutěže. Senátoři se mají zabývat rovněž návrhem mise české armády v Pobaltí. (ČTK)

18. 7. 2017

16:43 Senátní hospodářský výbor dnes hlasy všech přítomných členů doporučil Senátu schválit bez změny novelu zákona o elektronických komunikacích, která řeší přechod na televizní vysílání v novém standardu DVB-T2. Má také zlepšit postavení klientů mobilních operátorů. Minulý týden novelu doporučil schválit i výbor pro územní rozvoj. Pouze ústavně právní výbor ji chce vrátit Sněmovně s pozměňovacím návrhem. Senát bude novelu projednávat na své schůzi, která začne ve středu. (ČTK)

16:42 Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) po první bilanční schůzce s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) pochválil lidoveckého kolegu za vytváření plánů a dotačních programů na boj s dopady sucha. Je také rád za program zemědělských diplomatů a za přijetí novel vinařského zákona a zákona o potravinách. Oproti programovému prohlášení vlády se podle předsedy vlády nestihne přijmout zákon, který by zaručil nezcizitelnost státních lesů, a zákon na vytvoření lesnicko-dřevařského fondu. Řekl to novinářům po setkání. (ČTK)

14. 7. 2017

07:59 Podmínky pobytu cizinců v Česku se zpřísní. Prezident Miloš Zeman dnes podepsal novelu, která také omezí ekonomickou migraci. O prezidentově podpisu dnes ČTK informoval jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Se změnou zákona nesouhlasil Senát a ochránci lidských práv, jimž vadilo mimo jiné zrušení dozoru státních zástupců nad zadržovacími zařízení pro migranty, který navrhla vláda. Některá opatření asi senátoři napadnou u Ústavního soudu. (ČTK)

13. 7. 2017

08:16 Práva vlastníků bytů vůči neplatičům příspěvků na správu domů budou zřejmě silnější. Sněmovna dnes chválila zrychleně v prvním čtení senátní předlohu, díky níž by společenství vlastníků jednotek získala přednostní právo na aspoň částečné uhrazení pohledávek po dlužnících při nuceném prodeji jejich bytů. Návrh ještě musejí projednat senátoři a podepsat prezident. Novela předpokládá, že pohledávky související se správou domu by byly uspokojovány přednostně až do desetiny výtěžku z prodeje bytu ve prospěch společenství vlastníků. (ČTK)

12. 7. 2017

16:03 S novým památkovým zákonem vláda ve Sněmovně narazila. Poslanci dnes předlohu zamítli a její legislativní cesta tím skončila. Zákon měl podle ministerstva kultury zefektivnit a zprůhlednit péči o památkový fond. Vystupovalo ale proti němu mnoho kritiků z odborných kruhů. Ve Sněmovně se k předloze sešly desítky pozměňovacích návrhů. Část poslanců předloze vyčítala mimo jiné to, že nepřináší systémové změny a naopak zachovává nynější koncepci a neřeší kritizovanou dvojkolejnost památkové péče. (ČTK)

16:00 Poslanci se možná budou muset znovu zabývat novelou zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Vrácení normy do Sněmovny dnes doporučil senátní výbor pro životní prostředí. Důvodem jsou nesoulady vyplývající z toho, že byl před touto normou přijat stavební zákon, což ministerstvo pro životní prostředí nepředpokládalo. O vrácení zákonu požádal ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Pokud s vrácením bude Senát na své červencové schůzi souhlasit, poslanci se zákonem budou pravděpodobně znovu zabývat na zářijové schůzi. (ČTK)

11:36 Poslanci by dnes měli schvalovat návrh nového památkového zákona, od něhož si ministerstvo kultury slibuje zlepšení a zprůhlednění péče o památkový fond. K památkovému zákonu se sešly desítky pozměňovacích návrhů, bude čelit i návrhu na zamítnutí. Garanční kulturní výbor sice zamítnutí zákona plénu nedoporučil, zároveň ale nedal stanovisko, zda by ho měli poslanci schválit, nebo ne. (ČTK)

11:33 Vláda by mohla do konce prázdnin projednat a schválit odkoupení vepřína v Letech u Písku, který stojí v místech protektorátního koncentračního tábora pro Romy. V září by se pak celý proces výkupu mohl dokončit. Do konce týdne si zástupci kabinetu a majitelů výkrmny ze společnosti AGPI předají cenové nabídky a požadavky. ČTK to dnes řekl ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Záležitost se řeší v takzvaném důvěrném režimu, konkrétní informace ministři nebudou zveřejňovat. (ČTK)

11. 7. 2017

16:00 Ústavní soud dnes zamítl návrh na zrušení části zákona o pozemních komunikacích, konkrétně paragrafu, který umožnil při loňské návštěvě čínského prezidenta uzavřít Hradčanské náměstí v Praze, ačkoliv se tam mělo konat ohlášené shromáždění. Návrh na zrušení části zákona loni podala skupina senátorů poté, co se na náměstí nedostali účastníci ohlášeného protestu proti porušování lidských práv v Číně. (ČTK)

Záznamů celkem: 879 / Zobrazeno: 141–160

Kdy je dotaz akcionáře na valné hromadě šikanózní?

Firmy, Zákony, Rozhodnutí   18. 5. 2015 Link

Právo akcionáře na vysvětlení na valné hromadě patří k jeho základním nemajetkovým právům vůči akciové společnosti. Jako každé právo má však i právo na vysvětlení svůj přirozený limit v zákazu svého šikanózního výkonu. K otázce, kdy je nadprůměrná zvídavost akcionáře ještě přípustná a kdy již společnost naopak pouze šikanuje, se v jednom ze svých nedávných rozhodnutí vyjádřil i Nejvyšší soud.

Koho žalovat v případě bezdůvodného obohacení?

Zákony, Rozhodnutí, Finance a trhy   14. 5. 2015 Link

Přestavte si, že někdo, kdo se například domnívá, že je vlastníkem vašeho bytu, jej pronajímá třetí osobě. Poté, co se svého práva domůžete, budete zpravidla čelit otázce, po kom vymáhat neoprávněný prospěch? Po domnělém nájemci, nebo pronajímateli? Po obou? Nejvyšší soud se touto otázkou několikrát zabýval a jeho závěry jsou v tomto ohledu ustálené.

„Právo být zapomenut“ již rok platí i v Česku

Firmy, Rozhodnutí   11. 5. 2015 Link

Před rokem Soudní dvůr EU rozhodl, že Evropané mohou po webových vyhledávačích jako Google požadovat, aby ve výsledcích vyhledávání neodkazovaly na některé citlivé údaje. Rozsudek se přitom vztahuje i na české weby jako Seznam nebo Centrum. Jaké jsou výsledky „práva být zapomenut“ za první rok jeho existence?

Co všechno může věřitel do blankosměnky doplnit?

Firmy, Rozhodnutí   7. 5. 2015 Link

V české soudní rozhodovací praxi není jednota názorů ohledně toho, co ještě může věřitel po právu do blankosměnky doplnit. Podle názoru Nejvyššího soudu má mít věřitel vyplňovací právo překračující rámec písemné dohody s výstavcem.

Příslušnost soudů: Žalovaní s neznámým bydlištěm se spravedlnosti nevyhnou

Zákony, Rozhodnutí   4. 5. 2015 Link

Nařízení zvané Brusel I bis nahradilo začátkem tohoto roku původně účinné nařízení Brusel I. Stejně jako u jeho předchůdce je i obsahem nového nařízení úprava příslušnosti soudů a uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Soudy tato pravidla používají tehdy, kdy není jasné, který soud by měl řešit například určitou žalobu. Že jde o případy v praxi poměrně časté, svědčí i rozhodnutí Nejvyššího soudu z loňského roku.

Nemovitosti a společné jmění bývalých manželů: Malý průvodce po žalobách

Zákony, Rozhodnutí   30. 4. 2015 Link

Spory o majetek mezi bývalými manžely dnes bohužel nejsou výjimkou. Přitom u nich nemusí být často jasné, jaký právní „nástroj“ má ten který z manželů při hájení svých zájmů použít. Případ z této oblasti řešil nedávno Nejvyšší soud. Potvrdil, že posoudit, zda určitá nemovitost skutečně patří do společného jmění bývalých manželů, může soud pouze jako předběžnou otázku v řízení o jeho vypořádání. To znamená, že bývalý manžel nebo manželka by teoreticky neměli mít naléhavý právní zájem k podání takzvané určovací žaloby. Neplatí to však vždy.

Dovolání k Nejvyššímu soudu: Případ akcionářů ukázal, jak mají soudci postupovat

Zákony, Rozhodnutí   27. 4. 2015 Link

Ústavní soud se ve svém nedávném nálezu vyjádřil značně kriticky k činnosti Nejvyššího soudu z hlediska porušování ústavního práva na spravedlivý proces. Ve svém nálezu se věnoval zejména posuzování přípustnosti dovolání ze strany Nejvyššího soudu. Dle nálezu se v případě, kdy Nejvyšší soud neodůvodní dostatečně, proč dovolání zamítl, jedná o odepření spravedlnosti a porušení ústavněprávních principů.

Konkludentní ukončení pracovního poměru dohodou

Firmy, Zákony, Rozhodnutí   23. 4. 2015 Link

K ukončení pracovního poměru dochází nejčastěji písemně, a to buď výpovědí, nebo dohodou. Vše by se mohlo zdát být jasné, ale v praxi tomu tak samozřejmě často není. Právě u písemných dohod o rozvázání pracovního poměru se vyskytly i případy, kdy ji nepodepsaly obě strany, tedy zaměstnanec i zaměstnavatel. Vznikla tak otázka, zda mohl pracovní poměr zaniknout jiným způsobem, tzv. konkludentně.

Nová regulace dronů v USA nepotěšila Amazon

Firmy, Rozhodnutí   20. 4. 2015 Link

Zatímco automobily bez řidiče kontrolované počítačem již mohou vyjet na silnice v řadě amerických států, „chytré“ drony, tedy autonomní bezpilotní letadla, prozatím tuto možnost v USA nezískají. Federální úřad pro letectví nedávno zveřejnil první verzi pravidel komerčního využívání dronů, které by měly platit do dvou let. Provoz autonomních dronů, například pro rozvoz zboží, tato pravidla zatím neumožní.

Jak na kolaudaci: Co hrozí při užívání stavby v rozporu se zákonem?

Firmy, Zákony   16. 4. 2015 Link

V první části miniseriálu o kolaudacích jsme se zaměřili na praktický proces kolaudace, který v mnoha případech nemusí být snadnou záležitostí. Nabízí se proto otázka, co se stane, pokud se stavba využívá v rozporu se zákonem. Je důvod mít obavy?

Jsou data vašich klientů v bezpečí?

Firmy, Rozhodnutí   13. 4. 2015 Link

Všichni podnikatelé, kteří spravují osobní údaje svých klientů, jako jsou e-maily nebo čísla kreditních karet, musí zajistit jejich bezpečnost před zneužitím. Musí být ale připraveni i na situaci, když ochrana selže a někdo údaje zneužije. Jste připraveni?

Test

Rozhodnutí, Finance a trhy   9. 4. 2015 Link

test

Jak na kolaudaci: Krok za krokem a prakticky

Firmy, Zákony   9. 4. 2015 Link

Získání stavebního povolení a úspěšná realizace stavby ve většině nemovitostních projektů znamená dosažení cíle. Ne vždy tomu tak ale je. Stavba už sice může stát, ale aby mohla sloužit svému účelu, je potřeba ji ještě tzv. zkolaudovat neboli dostát požadavkům zákona podmiňujícím její užívání. První část tohoto miniseriálu je proto zaměřena právě na jednotlivé kroky, které je po úspěšné výstavbě nutné učinit.

Může být výpověď daná obéznímu zaměstnanci diskriminační?

Firmy, Zákony, Rozhodnutí   2. 4. 2015 Link

Ochrana zaměstnanců při přístupu k zaměstnání a před jeho neoprávněným ukončením z diskriminačních důvodů je dlouhodobým pilířem evropského práva v pracovní oblasti. K výkladu jednoho z těchto důvodů – a to sice zdravotního postižení – se nedávno v zajímavém případu vyjádřil i lucemburský Soudní dvůr Evropské unie.

Evropská unie rozehrává další kolo sporu o veřejných podporách amerického Boeingu

Firmy, Rozhodnutí, Finance a trhy   30. 3. 2015 Link

Dlouholetý spor mezi Evropskou unií a USA ohledně subvencování výrobců letadel má další pokračování. Na půdě Světové obchodní organizace (WTO) probíhá spor ohledně souladu veřejných podpor pro Boeing v USA a pro Airbus v EU s pravidly WTO, jejichž základním cílem je liberalizace mezinárodního obchodu. EU podala návrh na zahájení procesu konzultací se Spojenými státy ohledně zákona přijatého ve státě Washington.

Budete také ručit za dodavatelem neodvedenou DPH?

Daně, Rozhodnutí   26. 3. 2015 Link

Nejvyšší správní soud v Brně zveřejnil na počátku letošního roku významné rozhodnutí ohledně ručení odběratele za nezaplacenou DPH. Toto rozhodnutí dává částečnou odpověď těm, kteří mají obavy uzavírat obchody s partnery stojícími na prahu ekonomických potíží. Ukazuje se, že tyto obavy nemusí být neopodstatněné.

Nenechte se mýlit: Předat výpověď nerovná se vždy převzít výpověď (II.)

Firmy, Zákony, Rozhodnutí   23. 3. 2015 Link

Zaměstnavatel umožnil svému zaměstnanci zvolit, jakou formou spolu ukončí pracovní poměr. Kdyby však býval věděl, do jakých problémů ho tato benevolence uvrhne, jistě by tak nečinil.

Při ukončení pracovního poměru nešetřete papírem

Firmy, Zákony, Rozhodnutí   19. 3. 2015 Link

Výpověď z pracovního poměru není v zásadě možné vázat na podmínku, která má teprve v budoucnu nastat. Dle aktuální judikatury tedy nemůžete zaměstnanci, když se s ním chcete rozloučit, předat dohodu o ukončení pracovního poměru a zároveň i výpověď jako „záložní“ variantu pro případ, že zaměstnanec na dohodu nepřistoupí. Nejde ani zaměstnanci platně podat výpověď jen pro případ, že soud později shledá neplatným okamžité zrušení pracovního poměru. Nastiňme si proto na několika příkladech řešení, jak v obdobných situacích postupovat.

Předkupní právo obce k Vašemu pozemku: Některé informace vás možná překvapí

Firmy, Zákony, Rozhodnutí   16. 3. 2015 Link

Jste vlastníky pozemku a myslíte si, že s ním můžete disponovat čistě podle své vůle? Pak zřejmě netušíte, že k vašemu pozemku může obec zřídit předkupní právo, a tím vás značně omezit. Dobrá zpráva je, že proti předkupnímu právu existuje obrana. Důležitá rada ale zní, že s touto obranou je lepší začít včas.

Investiční arbitráže v roce 2014

Firmy, Rozhodnutí   12. 3. 2015 Link

Jak úspěšní byli v roce 2014 zahraniční investoři, kteří se rozhodli žalovat hostitelský stát? Jakých investic se spory týkaly? Na tyto a další otázky odpovídá nedávno zveřejněná statistika Mezinárodního střediska pro řešení sporů z investic (ICSID), před kterým velký počet investičních arbitráží probíhá.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×