Viktor Zelinka

Viktor Zelinka je advokátem KŠB. Ve své praxi se zaměřuje především na pracovní právo, soudní spory a rozhodčí řízení, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a na závazkové právo.

Specializace


Reference

Pravidelné poradenství společnostem skupiny BMM (BM Management, Economia, Luxury Brand Management, Warhorse Studios, Forum Karlín, NORTH-LINE) a skupiny ASENTAL v oblasti pracovního práva, závazkového práva a korporátních záležitostí mj. včetně zakladatelských dokumentů a zastupování v rejstříkových řízeních, nastavení vnitřní organizační struktury, tvorba a revize smluv uzavíraných se členy statutárních orgánů a vrcholovými zaměstnanci, tvorba a revize interních předpisů, pracovněprávní a smluvní dokumentace v rámci dlouhodobého poskytování služeb, poradenství při vnitroskupinových fúzích.

Poradenství při úpravě vnitřních poměrů neziskovým subjektům Nadace The Bakala Foundation, Knihovna Václava Havla aj.

Poradenství společnosti Mattoni 1873 při různých akvizicích (včetně akvizice Poděbradky a HBSW), zastupování v soudních sporech a poradenství v oblasti pracovního práva a nekalé soutěže.

Zastupování klientů v soudních sporech o náhradu škody na zdraví.

Poradenství v oblasti pracovního práva a zastupování ve sporech společnosti LIDL v rámci dlouhodobého poskytování služeb.

Pravidelné poradenství v oblasti pracovního práva a korporátních záležitostí společnosti Green Gas DPB.

Zastupování společnosti Advanced World Transport ve sporech se zaměstnanci a v řízeních týkajících se provozování drážní dopravy.

Poradenství společnosti Českomoravský cement a dalším společnostem ze skupiny HeidelbergCement v pracovněprávních vztazích, sporech s minoritními akcionáři aj.

Poradenství v oblasti pracovního práva společnostem ARAMARK, ARETE, EUROMEDIA GROUP.

Poradenství v oblasti pracovního práva a v majetkových sporech společnosti euroAWK.

Asistence při due diligence společnostem TOTAL SA, RPG, NIBE Industrier AB, SIAD, FOTEX ČESKÁ REPUBLIKA aj.

Profil

Advokát od roku 2007.

Vzdělání:

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (Mgr. - 2003)
  • Osvědčení o absolutoriu vzdělávání ČAK (2022)

Členství:

  • Česká advokátní komora