Martin Vráb

Martin Vráb je advokátem KŠB. Specializuje se především na právo hospodářské soutěže a nekalou soutěž, soudní spory a rozhodčí řízení, právo EU a správní řízení včetně správního soudnictví. Martin ve své advokátní praxi těží také ze zkušeností získaných během své několikaleté praxe u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Specializace


Reference

Právní poradenství ve věci posouzení horizontální spolupráce mezi soutěžiteli.

Právní poradenství ve věci distribučních dohod.

Právní posouzení obchodních vztahů z pohledu zákona o významné tržní síle.

Zastupování v řízení o povolení spojení soutěžitelů před ÚOHS i Evropskou komisí.

Zastupování v řízení ve věci kartelových dohod.

Zastupování v řízení ve věci zneužití dominantního postavení.

Zastupování v soudním řízení správním.

Zastupování v civilním řízení o náhradu škody.

Profil

Advokát od roku 2016.

Vzdělání:

  • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (Mgr. - 2005)

Členství:

  • Česká advokátní komora