Ivo Průša

Ivo Průša je counselem KŠB. Ve své praxi se zaměřuje především na bankovnictví, cenné papíry a kapitálové trhy, investiční fondy a společnosti a kolektivní investování, projektové financování (včetně PPP) a na závazkové právo.

Specializace


Reference

Poradenství klubu bank při financování holdingové společnosti vlastnící podíly na společnostech zabývajících se, mimo jiné, oblastmi ropného průmyslu, loterií a her, technologií a nemovitostí.

Poskytování poradenství v souvislosti se syndikovaným financováním poskytnutým společnosti působící v oblasti telekomunikací.

Poradenství v souvislosti s financováním akvizice společnosti kótované na regulovaném trhu, zabývající se půjčováním strojů a nářadí.

Komplexní právní služby při financování nákupu soukromého dopravního proudového letadla.

Profil

Advokát od roku 2011.

Ocenění:

 • Prestižní mezinárodní ratingová agentura IFLR1000 oceňuje Iva Průšu jako "Raising Star" v oblasti bankovnictví a finančních služeb.

Vzdělání:

 • Právnická fakulta Karlovy univerzity v Praze (Ph.D. – 2012)
 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (Mgr. – 2007)
 • Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně (Bc. – 2003)

Členství:

 • Česká advokátní komora (zkušební komisař pro obor obchodní právo od roku 2015, člen sekce pro soukromé právo od roku 2018)
Ivo Průša

Jazyky

 • Anglický jazyk

Kancelář

 • Sídlo Praha

Publikace a přednášky

Publikace:

 • PRŮŠA, Ivo. Vnitřní informace a jejich (zne)užití: dílčí poznámky k interpretaci insider dealingu Soudním dvorem Evropské unie. Obchodněprávní Revue. 2012, č. 3.
 • PRŮŠA, Ivo. Manipulace trhem v úpravě trestního zákoníku. Právní rádce. 2010, č. 22.
 • NEVESELÝ, PRŮŠA. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci oceňování ručení. Epravo. 2009.
 • SEDLÁČEK, PRŮŠA, CHUDÍKOVÁ. Nová právní úprava proti „praní špinavých peněz“. Epravo. 2008.

Přednášky:

 • Seminář: Zástava a zajišťovací převod v souvislostech (2014)
 • Seminář: Agent pro zajištění (2019)