Sylvie Sobolová partner, společník s.r.o.

Sylvie Sobolová je partnerkou KŠB. Specializuje se zejména na veřejné zakázky a podpory, právo hospodářské soutěže, vybrané aspekty práva duševního vlastnictví a soudní spory a rozhodčí řízení.

Kocián Šolc Balaštík has an excellent reputation in the competition space and acts for large multinational clients in merger control proceedings. The team has considerable experience appearing before the Czech Competition Authority and the European Commission on litigation and other antitrust matters. The practice has a strong dispute resolution offering, with co-chair Sylvie Sobolová being noted for her arbitration expertise. 

LEGAL 500 2021

Specializace


Reference

Zastupování významné energetické společnosti v mezinárodní investiční arbitráži u Mezinárodního centra pro řešení investičních sporů.

Zastupování neziskové organizace ve správních řízeních a soudních sporech vzniklých v návaznosti na vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům.

Zastupování klientů ve správních řízeních a soudních sporech vzniklých v návaznosti na audity prováděné Evropskou komisí.

Zastupování klienta v souvislosti s údajným uzavřením zakázané dohody ve výběrových řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a správními soudy.

Zastupování leteckého dopravce ve sporu z poskytnutí nedovolené veřejné podpory.

Zastupování územního samosprávného celku ve sporu o náhradu škody vzniklého v souvislosti s konáním místního referenda.

Právní poradenství Plzeňským městským dopravním podnikům při zadávání veřejné zakázky na rekonstrukci tramvajové vozovny.

Právní poradenství Správě úložišť radioaktivních odpadů při zadávání veřejných zakázek souvisejících s činnostmi v oblasti nakládání s jadernými odpady.

Právní poradenství společnostem činným v oblasti plynárenství při aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek.

Právní poradenství společnosti působící v automobilovém průmyslu v souvislosti s implementací celosvětového selektivního distribučního systému.

Právní poradenství farmaceutickým společnostem při zavádění modelu přímé distribuce farmaceutických výrobků.

Profil

Advokátka od roku 2002.

Vzdělání:

 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (Mgr. - 1998, JUDr. - 1999)
 • University of Oxford (1998-1999)
 • Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické (Ph.D. - 2004)
 • Hague Academy of International Law (1997)

Členství:

 • Česká advokátní komora

.

Sylvie Sobolová

Jazyky

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Španělský jazyk
 • Francouzský jazyk

Kancelář

 • Sídlo Praha

Publikace a přednášky

 • MLSNA, Petr a kol. Hospodářská soutěž a veřejné zakázky. Synergie a průsečíky. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., 2022.
 • Firemní značka není auto. Právo na ni je nutné dobře zakotvit do smlouvy. Ekonom, květen 2022
 • International Public Procurement, Center for International Legal Studies - kapitola obsahující přehled právní úpravy v oblasti veřejných zakázek v ČR.
 • Kapitola 6 Hospodářská soutěž in „Základy obchodního práva“, vysokoškolská učebnice, I. Štenglová, J. Dědič, Miloš Tomsa a kol.
 • Globální užití označení na internetu a z něj plynoucí nároky na právní úpravu ochranných známek a její interpretace. Průmyslové vlastnictví, 2004, č. 9 – 10
 • Problematický postoj EU k mezinárodnímu vyčerpání práv k ochranným známkám. In EMP: odborný časopis o evropském a mezinárodním právu. Praha: Nadace EMP, 1995-2004. 1999, roč. 5, č. 6, s. 3

Přednášky:

 • Právní aspekty zavedení G- cloudu/sdílených ICT služeb v české veřejné správě (Konference „Sdílené ICT služby a G-cloud v české veřejné správě“ )