Sylvie Sobolová partner, společník s.r.o.

Sylvie Sobolová je partnerkou KŠB. Specializuje se zejména na veřejné zakázky a podpory, právo hospodářské soutěže, vybrané aspekty práva duševního vlastnictví a soudní spory a rozhodčí řízení.

Sylvie Sobolová has great experience and know-how in the field, with the ability to assess potential business consequences.

Sylvie Sobolová is professional and an expert.

LEGAL 500 2024

Specializace


Reference

Zastupování významné energetické společnosti v mezinárodní investiční arbitráži u Mezinárodního centra pro řešení investičních sporů.

Zastupování neziskové organizace ve správních řízeních a soudních sporech vzniklých v návaznosti na vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům.

Zastupování klientů ve správních řízeních a soudních sporech vzniklých v návaznosti na audity prováděné Evropskou komisí.

Zastupování klienta v souvislosti s údajným uzavřením zakázané dohody ve výběrových řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a správními soudy.

Zastupování leteckého dopravce ve sporu z poskytnutí nedovolené veřejné podpory.

Zastupování územního samosprávného celku ve sporu o náhradu škody vzniklého v souvislosti s konáním místního referenda.

Právní poradenství Plzeňským městským dopravním podnikům při zadávání veřejné zakázky na rekonstrukci tramvajové vozovny.

Právní poradenství Správě úložišť radioaktivních odpadů při zadávání veřejných zakázek souvisejících s činnostmi v oblasti nakládání s jadernými odpady.

Právní poradenství společnostem činným v oblasti plynárenství při aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek.

Právní poradenství společnosti působící v automobilovém průmyslu v souvislosti s implementací celosvětového selektivního distribučního systému.

Právní poradenství farmaceutickým společnostem při zavádění modelu přímé distribuce farmaceutických výrobků.

Profil

Advokátka od roku 2002.

Ocenění:

Vzdělání:

 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (Mgr. - 1998, JUDr. - 1999)
 • University of Oxford (1998-1999)
 • Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické (Ph.D. - 2004)
 • Hague Academy of International Law (1997)

Členství:

 • Česká advokátní komora

.

Sylvie Sobolová

Jazyky

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Španělský jazyk
 • Francouzský jazyk

Kancelář

 • Sídlo Praha

Publikace a přednášky

 • Ochrana označení původu a zeměpisných označení v doménách a na etiketách, Právní rádce 3/2023
 • Dát na internet cizí text či video nebude už tak snadné. Novela podpoří média. Právní rádce 9/2022
 • MLSNA, Petr a kol. Hospodářská soutěž a veřejné zakázky. Synergie a průsečíky. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., 2022.
 • Firemní značka není auto. Právo na ni je nutné dobře zakotvit do smlouvy. Ekonom, květen 2022
 • International Public Procurement, Center for International Legal Studies - kapitola obsahující přehled právní úpravy v oblasti veřejných zakázek v ČR.
 • Kapitola 6 Hospodářská soutěž in „Základy obchodního práva“, vysokoškolská učebnice, I. Štenglová, J. Dědič, Miloš Tomsa a kol.
 • Globální užití označení na internetu a z něj plynoucí nároky na právní úpravu ochranných známek a její interpretace. Průmyslové vlastnictví, 2004, č. 9 – 10
 • Problematický postoj EU k mezinárodnímu vyčerpání práv k ochranným známkám. In EMP: odborný časopis o evropském a mezinárodním právu. Praha: Nadace EMP, 1995-2004. 1999, roč. 5, č. 6, s. 3

Přednášky:

 • Právní aspekty zavedení G- cloudu/sdílených ICT služeb v české veřejné správě (Konference „Sdílené ICT služby a G-cloud v české veřejné správě“ )