Hana Dejlová

Hana Dejlová je advokátkou KŠB. Ve své praxi se specializuje zejména na soudní spory a právo hospodářské soutěže.

Specializace


Reference

Významná rozhodnutí:

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 2. 10. 2014, stížnost č. 97/11, ve věci provedení prohlídky obchodních prostor firmy Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v rozporu s čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Nález Ústavního soudu ze dne 23. 8. 2017, sp. zn. III. ÚS 3425/16, ve věci povinnosti Nejvyššího soudu ČR rozhodovat o návrhu na odklad vykonatelnosti dovoláním napadeného rozhodnutí neprodleně.

Nález Ústavního soudu ze dne 23. 4. 2019, sp. zn. I. ÚS 1415/18, ve věci protiústavnosti soudního poplatku za odvolání ve věcech náhrady škody vůči státu.

Profil

Vzdělání:

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. - 1994, JUDr. – 2002, Ph.D. - 2020)
  • University of Amsterdam (LL.M. – 1996)

Členství:

  • Česká advokátní komora