Úvod » Naši lidé » Profil

Petr Kasík (řídící partner, společník s.r.o.)

Advokát od roku 1996

Vzdělání

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1993, JUDr. - 2000)
 • postgraduální doktorské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru soukromé právo (Ph.D. - 1999)

Publikační činnost

 • Directors’ Liability and Indemnification. A Global Guide, Third Edition, Globe Law and Business, 2016; kapitola za ČR (spoluautor)
 • Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1. Vydání. Praha : C.H. Beck, 2014; Hulmák M. a kol. (spoluautor)
 • Přeměny obchodních společností a družstev pro podnikatelskou praxi. BOVA POLYGON, Praha 2012; Prof. JUDr. Jan Dědič a kol. (spoluautor)
 • Directors’ Liability and Indemnification. A Global Guide, Second Edition, Globe Law and Business, 2010; kapitola za ČR (spoluautor)
 • Gerven (edit.), Prospectus for the Public Offering of Securities in Europe. Volume 1, Cambridge University Press, 2008; kapitola za ČR (spoluautor)
 • Gerven (edit.), Common Legal Framework for Takeover Bids in Europe. Volume 1, Cambridge University Press, 2008; kapitola za ČR (spoluautor)
 • Řada příspěvků v odborných periodikách, zejména: Právo a podnikání, Obchodněprávní revue, Ekonom, Právní rozhledy

Členství

 • Česká advokátní komora
 • předseda Senátu III Rozkladové komise ČNB
 • komise pro soukromé právo při Legislativní radě vlády ČR

Specializace

Články on-line

Další

 • Mezinárodní ratingová publikace (Legal 500, IFLR1000) hodnotí Petra Kasíka jako uznávaného odborníka pro oblast bankovnictví a finančních služeb
Petr Kasík

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk
 • Ruský jazyk (pasivně)

Kontakt


vizitka, (*.vcf)

Sídlo Praha
+420 224 103 316
+420 224 103 234
ksbpraha@ksb.cz

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×