Home » News » Artikel

Artikel

21. 7. 2017

08:43 Právní pomoc chudším lidem na státní útratu se rozšíří o udílení právních rad, zastupování ve správních řízeních a v řízení před Ústavním soudem. Změní se také mimo jiné zkoušky advokátů a kárná opatření a zavedou se peněžité postihy za neoprávněné poskytování právních služeb, tedy za takzvané vinklaření. Poslaneckou novelu o advokacii, která to předpokládá, dnes schválil Senát. Aby platila, musí ji ještě podepsat prezident. (ČTK)

08:43 Senát schválil zákaz kožešinových farem od konce ledna 2019 beze změn. Období pro jejich likvidaci neprodloužil, nezvýšil ani výši kompenzace chovatelům, jak to část senátorů požadovala. Zákaz má přinést novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, kterou dnes Senát přijal po dvouhodinové debatě. Normu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. (ČTK)

08:42 Dárci krve a kostní dřeně se dočkají vyššího daňového zvýhodnění. Senát dnes hladce schválil novelu zákona o daních z příjmů z pera poslanců TOP 09 a Starostů, která umožní bezúplatným dárcům krve snížit si daňový základ o 3000 korun místo nynějších 2000 korun. Dárci kostní dřeně si budou moci odečíst od daňového základu 20.000 korun. Novelu zákona musí ještě podepsat prezident. (ČTK)

20. 7. 2017

17:00 Senát beze změny schválil nový zákon o náhradách škod způsobených porušením hospodářské soutěže. Zákon v reakci na evropskou směrnici sjednocuje pravidla náhrady škody s ostatními zeměmi EU. Nyní ho dostane k podpisu prezident. Zákon zavádí přesnější a komplexnější pravidla pro případy civilních soudních řízení o náhradách škody. Mimo jiné stanoví, že pokud hospodářskou soutěž omezí společným jednáním více škůdců, pak nahradí tuto škodu společně a nerozdílně. Soud nebude mít právo rozhodnout, že ji nahradí podle své účasti na škodlivém následku. (ČTK)

08:14 Senát vrátil Sněmovně novelu, která má zjednodušit posuzování vlivu stavebních záměrů na životní prostředí (EIA). Doporučil dnes v předloze provést úpravy, které by ji provázaly s nedávno přijatým stavebním zákonem. Poslanci by se novelou měli zabývat zřejmě na zářijové schůzi. Senátoři nepřijali návrh senátorky Jitky Seitlové (za Zelené), aby se kromě neziskových organizací mohly také obce a kraje odvolat proti neuskutečnění takzvaného zjišťovacího řízení u staveb, které by se jich dotýkaly. Senátorka to zdůvodnila tím, že obce nyní musejí kvůli tomu zakládat neziskové organizace. (ČTK)

08:13 Změny v kontrole zpravodajských služeb, zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo novelu o vojácích z povolání bude dnes schvalovat Senát. Projednat má také novely o ochraně utajovaných informací a o ochraně hospodářské soutěže. Senátoři se mají zabývat rovněž návrhem mise české armády v Pobaltí. (ČTK)

18. 7. 2017

16:43 Senátní hospodářský výbor dnes hlasy všech přítomných členů doporučil Senátu schválit bez změny novelu zákona o elektronických komunikacích, která řeší přechod na televizní vysílání v novém standardu DVB-T2. Má také zlepšit postavení klientů mobilních operátorů. Minulý týden novelu doporučil schválit i výbor pro územní rozvoj. Pouze ústavně právní výbor ji chce vrátit Sněmovně s pozměňovacím návrhem. Senát bude novelu projednávat na své schůzi, která začne ve středu. (ČTK)

16:42 Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) po první bilanční schůzce s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) pochválil lidoveckého kolegu za vytváření plánů a dotačních programů na boj s dopady sucha. Je také rád za program zemědělských diplomatů a za přijetí novel vinařského zákona a zákona o potravinách. Oproti programovému prohlášení vlády se podle předsedy vlády nestihne přijmout zákon, který by zaručil nezcizitelnost státních lesů, a zákon na vytvoření lesnicko-dřevařského fondu. Řekl to novinářům po setkání. (ČTK)

14. 7. 2017

07:59 Podmínky pobytu cizinců v Česku se zpřísní. Prezident Miloš Zeman dnes podepsal novelu, která také omezí ekonomickou migraci. O prezidentově podpisu dnes ČTK informoval jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Se změnou zákona nesouhlasil Senát a ochránci lidských práv, jimž vadilo mimo jiné zrušení dozoru státních zástupců nad zadržovacími zařízení pro migranty, který navrhla vláda. Některá opatření asi senátoři napadnou u Ústavního soudu. (ČTK)

13. 7. 2017

08:16 Práva vlastníků bytů vůči neplatičům příspěvků na správu domů budou zřejmě silnější. Sněmovna dnes chválila zrychleně v prvním čtení senátní předlohu, díky níž by společenství vlastníků jednotek získala přednostní právo na aspoň částečné uhrazení pohledávek po dlužnících při nuceném prodeji jejich bytů. Návrh ještě musejí projednat senátoři a podepsat prezident. Novela předpokládá, že pohledávky související se správou domu by byly uspokojovány přednostně až do desetiny výtěžku z prodeje bytu ve prospěch společenství vlastníků. (ČTK)

12. 7. 2017

16:03 S novým památkovým zákonem vláda ve Sněmovně narazila. Poslanci dnes předlohu zamítli a její legislativní cesta tím skončila. Zákon měl podle ministerstva kultury zefektivnit a zprůhlednit péči o památkový fond. Vystupovalo ale proti němu mnoho kritiků z odborných kruhů. Ve Sněmovně se k předloze sešly desítky pozměňovacích návrhů. Část poslanců předloze vyčítala mimo jiné to, že nepřináší systémové změny a naopak zachovává nynější koncepci a neřeší kritizovanou dvojkolejnost památkové péče. (ČTK)

16:00 Poslanci se možná budou muset znovu zabývat novelou zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Vrácení normy do Sněmovny dnes doporučil senátní výbor pro životní prostředí. Důvodem jsou nesoulady vyplývající z toho, že byl před touto normou přijat stavební zákon, což ministerstvo pro životní prostředí nepředpokládalo. O vrácení zákonu požádal ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Pokud s vrácením bude Senát na své červencové schůzi souhlasit, poslanci se zákonem budou pravděpodobně znovu zabývat na zářijové schůzi. (ČTK)

11:36 Poslanci by dnes měli schvalovat návrh nového památkového zákona, od něhož si ministerstvo kultury slibuje zlepšení a zprůhlednění péče o památkový fond. K památkovému zákonu se sešly desítky pozměňovacích návrhů, bude čelit i návrhu na zamítnutí. Garanční kulturní výbor sice zamítnutí zákona plénu nedoporučil, zároveň ale nedal stanovisko, zda by ho měli poslanci schválit, nebo ne. (ČTK)

11:33 Vláda by mohla do konce prázdnin projednat a schválit odkoupení vepřína v Letech u Písku, který stojí v místech protektorátního koncentračního tábora pro Romy. V září by se pak celý proces výkupu mohl dokončit. Do konce týdne si zástupci kabinetu a majitelů výkrmny ze společnosti AGPI předají cenové nabídky a požadavky. ČTK to dnes řekl ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Záležitost se řeší v takzvaném důvěrném režimu, konkrétní informace ministři nebudou zveřejňovat. (ČTK)

11. 7. 2017

16:00 Ústavní soud dnes zamítl návrh na zrušení části zákona o pozemních komunikacích, konkrétně paragrafu, který umožnil při loňské návštěvě čínského prezidenta uzavřít Hradčanské náměstí v Praze, ačkoliv se tam mělo konat ohlášené shromáždění. Návrh na zrušení části zákona loni podala skupina senátorů poté, co se na náměstí nedostali účastníci ohlášeného protestu proti porušování lidských práv v Číně. (ČTK)

Einträge insgesamt: 80 / Angezeigt: 61–80
Seite: 1 2 3 4

Povinné důchodové a nemocenské pojištění výdělečně činných osob se možná sjednotí

, ,   10. 10. 2011 Link

Do Poslanecké sněmovny byl v srpnu předložen návrh změny zákona o nemocenském a důchodovém pojištění, který má s účinností od 1. ledna 2012 rozšířit a sjednotit okruh nemocensky a důchodově pojištěných osob. Cílem je odstranit dosavadní nerovné postavení výdělečně činných osob. Mnohé z nich totiž nejsou pojištěny nemocensky a některé dokonce ani důchodově. K urychlení legislativního procesu zřejmě přispěje loňský judikát Nejvyššího správního soudu, který spustil rozsáhlou debatu o zakázaném souběhu funkce manažera a statutárního orgánu či jeho člena.

Protikorupční novela veřejných zakázek

,   5. 10. 2011 Link

Zpřísnění limitů pro kvalifikaci veřejné zakázky, rozšíření povinností zadavatele či nový institut „významné veřejné zakázky“ – to jsou některé z podstatných změn „protikorupční“ novely zákona o veřejných zakázkách, právě projednávané Poslaneckou sněmovnou. Nová pravidla by měla začít platit 1. ledna příštího roku.

Novelou zákoníku práce krok za krokem

,   4. 10. 2011 Link

Pokud jste vrcholový manažer podniku, personalista, zaměstnanec či máte jakkoli jinak co do činění s pracovněprávními vztahy, mohlo by vás zajímat komentované shrnutí hlavních novinek, které přinese projednávaná novela zákoníku práce.

Daňová sleva za dítě se zvýší o 150 Kč měsíčně

,   29. 9. 2011 Link

Novela zákona o DPH, která je nyní v Senátu, obsahuje i „přílepek“ v podobě novely zákona o daních z příjmů týkající se daňového zvýhodnění na vyživované děti. Jeho cílem je snížit dopad rostoucí sazby DPH na rodiny s dětmi. Zvyšuje se jak sleva na dani, tak maximální hranice daňového bonusu.

Sazby DPH se od roku 2013 sjednotí na 17,5 procentech

, ,   29. 9. 2011 Link

Poslaneckou sněmovnou prošla novela zákona o DPH, která přináší tolik diskutované zvýšení spodní sazby daně z přidané hodnoty. Změny proběhnou ve dvou krocích. Výsledkem bude jednotná sazba daně ve výši 17,5 %, která bude platit od roku 2013. Novela také řeší některé problémy, které v praxi vznikaly od účinnosti poslední dubnové novely zákona o DPH.

Posílení transparentnosti investičních arbitráží na dohled?

,   29. 9. 2011 Link

Spory z ochrany investic jsou u nás téměř stejně populární jako fotbal a není snad právníka, který by si alespoň jednou „nezakopal“ za jedno z mužstev na hřišti. Česká republika se může chlubit takovým postavením na žebříčku nejvíce souzených států, které by jí mohla česká fotbalová reprezentace závidět. Tím s větším zájmem bychom měli registrovat úsilí o zvýšení transparentnosti těchto sporů.

Limitace výše zprostředkovatelských provizí v zákoně o penzijním spoření přežila

,   26. 9. 2011 Link

Pozměňovací návrh odstraňující omezení výše provizí neprošel. Změna podmínek fungování externích distribučních sítí penzijního spoření je na spadnutí.

Výmaz exekutorského zástavního práva se může stát neřešitelným problémem

,   26. 9. 2011 Link

Neuspěli jste u katastrálního úřadu s požadavkem na výmaz exekutorského zástavního práva, ačkoliv jste doložili, že nařízená exekuce byla odvolacím soudem zrušena? Argumentuje katastrální úřad tím, že pravomocné soudní rozhodnutí o zamítnutí návrhu na nařízení exekuce není pro výmaz dostatečným dokladem? Tento problém by měla odstranit navrhovaná novela exekučního řádu.

Vyškrtnou zahraniční centrály české smluvní právo ze své černé listiny?

,   19. 9. 2011 Link

Podnikatelé se možná konečně dočkají změny, po které už dlouho volali. Totiž možnosti smluvně omezit či vzdát se práva na náhradu škody. Poslanecká sněmovna se tím bude na návrh ústavněprávního výboru zabývat v rámci projednávané novely obchodního zákoníku.

Právnické osoby ponesou v ČR trestněprávní odpovědnost možná už od roku 2012

,   14. 9. 2011 Link

Právnické osoby by mohly být trestně odpovědné už příští rok. Předpokládá to návrh zákona, který bude v září projednávat Poslanecká sněmovna ve druhém čtení. Navzdory kritice části odborné veřejnosti existuje velká šance, že tato zásadní změna v trestním právu bude přijata.

Srpnová změna energetického zákona není letos v této oblasti poslední

  12. 9. 2011 Link

Energetické právo doznalo několika důležitých změn. Novela energetického zákona například posiluje ochranu zákazníků energetických firem. Zároveň upevňuje pozici velkých podnikatelů v energetice. Na podzim se pak chystá přijetí zcela nového zákona o podporovaných zdrojích energie.

Zákaz slev zhorší soutěžní prostředí v lékárenství

,   7. 9. 2011 Link

Lékárny s největší pravděpodobností nebudou nadále smět vyplácet finanční částky za recept či používat různé slevové karty. Nová právní úprava právě čeká na podpis Prezidenta republiky poté, co Poslanecká sněmovna v rámci projednávání novely zákona o veřejném zdravotním pojištění přehlasovala zamítavé stanovisko Senátu. Nejvyšší správní soud a antimonopolní úřad přitom v minulosti takové omezení lékáren označily za protisoutěžní jednání.

Pravidla pro evropské nakupování po síti se dále sjednotí

,   5. 9. 2011 Link

Evropské i tuzemské internetové obchody čekají významné změny. Evropským parlamentem totiž v červnu prošla směrnice, která dále sjednocuje pravidla při prodeji zboží nebo služeb po síti. Až změny odsouhlasí Rada EU a zveřejní se v Úředním věstníku, členské státy budou mít dva roky na implementaci směrnice. Zjednoduší se přeshraniční prodej přes internet a e-shopy budou chráněny před těmi, kdo zneužívají své právo do 14 dní odstoupit od smlouvy a vrátit použité zboží.

Vyšší soudní poplatky mají i výchovnou funkci

  1. 9. 2011 Link

Ekonomické a společenské změny v posledních deseti letech, nárůst souzených případů a jejich složitost a zvýšené náklady na provoz soudů. To jsou hlavní důvody nutnosti upravit stávající výši soudních poplatků. Novela zákona o soudních poplatcích, účinná od 1. září 2011, si současně klade za cíl posílit regulační a preventivní funkci soudních poplatků a bránit tak podávání šikanózních, účelových a zbytečných žalob.

Zrovnoprávnění znaleckých posudků v soudním řízení

  1. 9. 2011 Link

Ačkoli se nová úprava znaleckých posudků objevila jako nenápadný „přílepek“ novely zákona o soudních poplatcích, má dalekosáhlé praktické důsledky. Od 1. září 2011 může mít totiž znalecký posudek předložený účastníkem řízení stejnou váhu jako posudek vypracovaný znalcem ustanoveným soudem. Dosud měl povahu „pouhého“ listinného důkazu, který soud nemusel brát v úvahu.

Novela zákona o kolektivním investování nabyla účinnosti

,   18. 7. 2011 Link

Dne 15. července 2011 nabyla účinnosti novela zákona o kolektivním investování. Významné změny představuje nová úprava přeshraniční přeměny standardních fondů, zavedení struktury master-feeder fondů či zpřesnění úpravy pasu investiční společnosti.

Malá důchodová reforma v ohrožení

  13. 7. 2011 Link

Prezident republiky nepodepsal tzv. malou důchodovou reformu, která by měla od října 2011 měnit redukční hranice pro výpočet důchodů a prodlužuje věk pro odchod do starobního důchodu. O návrhu tohoto zákona bude znovu hlasovat Poslanecká sněmovna. Pokud setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon začne i přes nesouhlas prezidenta platit.

Změny ve zdanění zpevněné plochy pozemku

,   4. 7. 2011 Link

Novela zákona o dani z nemovitostí odstraňuje dosavadní nejasnosti při zdaňování tzv. zpevněných ploch pozemků. Zpevněnou plochou pozemku je pozemek (nebo jeho část) druhu „ostatní plocha“ nebo „zastavěná plocha a nádvoří“, jehož povrch je zpevněn stavbou bez svislé nosné konstrukce. Tyto zpevněné plochy budou nadále zdaňovány pouze daní z pozemků.

Vstříc přeshraničním fúzím a přeměnám

  13. 6. 2011 Link

Novela zákona o přeměnách, kterou v současnosti projednává Poslanecká sněmovna, by měla výrazně usnadnit přeshraniční fúze a přeměny. Sjednocuje českou úpravu s evropským právem, zjednodušuje informační povinnosti společností, definuje rozhodné okamžiky v procesu přeměny a posiluje práva společníků a věřitelů.

Co se změnilo od 1. ledna 2011

  3. 1. 2011 Link

Začátkem roku 2011 nabylo účinnosti množství nových předpisů. V následujícím přehledu najdete přehled těch nejdůležitějších z oblasti daní, účetnictví, finančních institucí, finančních trhů, veřejných zakázek, fotovoltaiky, obecně prospěšných společností, půjček, stavebního spoření, zaměstnanců, státních zaměstnanců, cizinců, cestovních dokladů a vývozců a dovozců. Pro snazší orientaci je připojen stručný vysvětlující komentář.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×