Home » Kollegen » Profil

Josef Kriz

Rechtsanwalt seit 2018.

Ausbildung

  • Juristische Fakultät der Karlsuniversität in Prag (2014, JUDr. - 2019)
  • Raboud University Nijmengen (2012/2013)

Publikationstätigkeit

  • Kříž, Josef. Koblovský, Petr. Ke vzájemnému poměru mezi spoludlužníky při přistoupení k dluhu. Právní rozhledy 5/2017, s. 179 (nur auf Tschechisch)
  • Kříž, Josef. K povaze smlouvy o převodu podílu. Obchodněprávní revue 7-8/2016, s. 202.
  • DĚDIČ, J., LASÁK, J., KŘÍŽ J. a kol. Judikatura k rekodifikaci: Obchodní společnosti [Deutsch: Handelsgesellschaften]. Teil VI, 1. Edition. Wolters Kluwer 2015.
  • Lasák, J. et al. Gesetz über Handelskorporationen. Handelsgesetzbuch. Vergleichstexte. Prag: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, S. 358. ISBN: 978-80-7357-346-1. (nur auf Tschechisch)
  • Lasák, J.; Pokorná, J.; Čáp, Z.; Doležil T. et al. Gesetz über Handelskorporationen. Kommentar. II. Teil. Prag: Wolters Kluwer, a.s., 2014, S. 1264. ISBN: 978-80-7478-537-5. (Mitautor mit M. Kubík: § 468 bis § 437, § 492 bis § 494, § 511 bis § 515, § 544 bis § 548). (nur auf Tschechisch)
  • Jan DĚDIČ, Jana GURIČOVÁ, Josef KŘÍŽ, Jan LASÁK, Jakub POROD: Zákon o státním podniku. Komentář. (Gesetz über Staatsunternehmen) 1. vyd. Wolters Kluwer 2018, S. 228, ISBN: 978-80-7598-084-7

Mitgliedschaft

Tschechische Anwaltskammer

Spezialisierungen

on-line Artikel

Josef Kriz

Sprachkenntnisse

  • Englisch

Kontakt


vCard, (*.vcf)

Hauptsitz Prag
+420 224 103 316
+420 224 103 234
ksbpraha@ksb.cz

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×