Home » People » People

Josef Kriz

Advocate since 2018.

Education

  • Law degree from Charles University, Prague (2014, JUDr. - 2019)
  • Raboud University Nijmengen (2012/2013)

Publications

  • Kříž, Josef. Koblovský, Petr. Ke vzájemnému poměru mezi spoludlužníky při přistoupení k dluhu. Právní rozhledy 5/2017, page 179.
  • Kříž, Josef. K povaze smlouvy o převodu podílu. Obchodněprávní revue 7-8/2016, page 202.
  • DĚDIČ, J., LASÁK, J., KŘÍŽ J. a kol. Judikatura k rekodifikaci: Obchodní společnosti [English: Business Corporations]. Volume VI, 1st edition. Wolters Kluwer 2015
  • Lasák, J. et al. The Corporations Act. Commercial Code. Comparative texts. Prague: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, page 358. ISBN: 978-80-7357-346-1. (Available in Czech only.)
  • Lasák, J.; Pokorná, J.; Čáp, Z.; Doležil T. et al. The Corporations Act. Commentary. Vol. II. Prague: Wolters Kluwer, a.s., 2014, page 1264. ISBN: 978-80-7478-537-5. (co-written by M. Kubík: Sections 468 through 437, Sections 492 through 494, Sections 511 through 515, Sections 544 through 548). (Available in Czech only.)
  • Jan DĚDIČ, Jana GURIČOVÁ, Josef KŘÍŽ, Jan LASÁK, Jakub POROD: Zákon o státním podniku. Komentář. (The Stateowned Enterprise Act. Commentary) 1. vyd. Wolters Kluwer 2018, pages 228, ISBN: 978-80-7598-084

Membership

Czech Bar Association

Specialization

Articles on-line

Josef Kriz

Languages

  • English

Contact


vCard, (*.vcf)

Head Office Prague
+420 224 103 316
+420 224 103 234
ksbpraha@ksb.cz

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×