Úvod » Novinky a publikace » Publikace

Publikace  rss

Záznamů celkem: 67 / Zobrazeno: 61–67
Strana: 1 2 3 4

The International Comparative Legal Guide to: Cartels & Leniency 2008

Publikace   3. 3. 2008 Link

Pavel Nosek a Ivo Šimeček přispěli do publikace The International Comparative Legal Guide to: Cartels & Leniency 2008, vydané britskou společností Global Legal Group, příspěvkem mapujícím nejnovější právní regulaci kartelů a leniency programu (tj. programu aplikace mírnějšího režimu při ukládání pokut) v České republice. Příspěvek stručně komentuje základní principy a pravidla ochrany hospodářské soutěže v českém právním řádu a pravomoc a kompetence Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zabývá se i základními aspekty postupu v řízení před Úřadem a opravnými prostředky proti jeho rozhodnutím.

Příspěvek je ke stažení zde

Prvek projektového financování v projektech PPP. PPP Bulletin, č. 4/2007

Publikace   17. 12. 2007 Link

Christian Blatchford publikoval v PPP Bulletinu, vydávaném Asociací PPP, článek, který upozorňuje na společné rysy projektového financování s oblastí PPP - Public Private Partnerships, tj. spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Článek je ke stažení zde.

Leniency Regimes – second edition

Publikace   6. 12. 2007 Link

Pavel Dejl, Pavel Nosek a Ivo Šimeček zpracovali pro publikaci Leniency Regimes, vydanou britskou společností The European Lawyer Ltd., problematiku týkající se implementace tzv. leniency programu v ČR – tj. programu aplikace mírnějšího režimu při ukládání pokut. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vyhlásil s účinností od 28. června 2007 zcela nový program, který vychází z Modelového Leniency programu ECN a stávajícího Leniency programu Komise evropských společenství. Tento program stanovuje rámec, ve kterém může Úřad aplikovat mírnější režim ukládání pokut účastníkům utajovaných horizontálních kartelových dohod, pakliže se tito účastníci rozhodnou s ÚOHS spolupracovat při jejich odhalování. Příspěvek reflektuje změny oproti původnímu Leniency programu z roku 2001.

Příspěvek je ke stažení zde

Implementaci PPP bychom měli urychlit, ne zpomalovat. PPP Bulletin, č. 2/2007

Publikace   16. 8. 2007 Link

Christian Blatchford publikoval v PPP Bulletinu Asociace PPP článek apelující na nutnost urychlení implementace PPP projektů v České republice. Článek je ke stažení zde.

Getting the Deal Through – Gas Regulation 2007

Publikace   1. 5. 2007 Link

Václav Rovenský a Tomáš Sequens zpracovali problematiku právní regulace a pravidel podnikání na trhu s plynem v ČR. Příspěvek je součástí publikace Getting the Deal Through – Gas Regulation 2007, vydávané londýnskou analytickou společností Law Business Research. Publikace souhrnně mapuje národní trhy s plynem ve 36 světových jurisdikcích, přičemž kapitola týkající se českého plynárenského sektoru byla zařazena vůbec poprvé od roku 2003, kdy je publikace vydávána.

Příspěvek je ke stažení zde.

Freeman’s Guide to European Property 2007

Publikace   1. 3. 2007 Link

Helena Navrátilová přispěla do publikace Freeman’s Guide to European Property 2007 článkem na téma daňové problematiky v oblasti nemovitostí v ČR. Publikace se podrobně zabývá trhem nemovitostí ve více než třiceti evropských zemích.

Příspěvek je ke stažení zde.

The International Comparative Legal Guide to: Pharmaceutical Advertising 2006

Publikace   31. 8. 2006 Link

Hana Heroldová a Jana Schovancová zpracovaly pro publikaci The International Comparative Legal Guide to: Pharmaceutical Advertising 2006 kapitolu zabývající se úpravou regulace reklamy ve farmaceutickém sektoru v rámci České republiky. Ve svém příspěvku odpovídají na otázky týkající se reklamy zdravotnických produktů, pravidel regulujících reklamu lékařů a jiných odborníků na zdravotní problematiku, včetně reklamy zdravotnických institucí jakými jsou např. nemocnice. Příspěvek se také zabývá otázkami reklamy a inzerce na internetu v oblasti farmacie, včetně regulace reklamy prostředků zdravotnické techniky. Publikaci vydalo britské vydavatelství Global Legal Group.

Příspěvek je ke stažení zde

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×