Úvod » Novinky a publikace » Publikace

Publikace  rss

Záznamů celkem: 67 / Zobrazeno: 21–40

Bribery Act 2010 na pravou míru

Publikace   5. 9. 2011 Link

Lidové noviny publikovaly 29. srpna 2011 v příloze Právo & Justice článek advokáta KŠB Christiana Blatchforda k britskému protikorupčnímu zákonu Bribery Act 2010. Zákon nabyl účinnosti 1. července 2011 a v určitých aspektech se může dotknout i českých společností, jejichž podnikání má souvislost s Británií. Jeho dopad na tuzemské společnosti však zřejmě nebude tak velký, jak se doposud předpokládalo.

Martin Šolc pro Leaders Voice Hospodářských novin: Totalitní hříchy současného práva

Publikace   27. 7. 2011 Link

Martin Šolc, partner KŠB, publikoval 22. července 2011 v rubrice Leaders Voice Hospodářských novin zamyšlení nad naším přístupem k právu. Neměli bychom si uvědomovat spíše principy, na kterých zákon stojí, než lpět na dalších a dalších ustanovení zákona upravujících každou konkrétní situaci? A mají všichni k právu nezbytný respekt?

Getting the Deal Through – Gas Regulation 2011

Publikace   30. 6. 2011 Link

Václav Rovenský a Tomáš Sequens publikovali aktuální přehled právní regulace a pravidel podnikání na trhu s plynem v ČR. Příspěvek je součástí mezinárodní publikace Getting the Deal Through – Gas Regulation 2011, která mapuje národní trhy s plynem ve 36 světových jurisdikcích. Publikaci vydala londýnská analytická společnost Law Business Research Ltd.

I inspektorům se lze bránit

Publikace   6. 6. 2011 Link

Lidové noviny publikovaly 6. června 2011 v příloze Právo & Justice článek advokátky KŠB Dany Čihákové a koncipienta KŠB Petra Sedlatého k institutu zkráceného stavebního řízení. Ačkoliv byl institut do stavebního zákona zaveden ve snaze zjednodušit povolovací řízení, mezery v zákoně vedly k jeho častému zneužívání. Městský soud v Praze tomu však svým průlomovým rozhodnutím alespoň částečně zabránil.

Petr Kasík a Vlastimil Pihera pro Lidové noviny k rozhodnutí Ústavního soudu ohledně squeeze-outu

Publikace   26. 5. 2011 Link

Partner KŠB Petr Kasík a advokát KŠB Vlastimil Pihera publikovali v Lidových novinách, příloze Právo & Justice, stručný komentář k rozhodnutí prvního senátu Ústavního soudu z března tohoto roku týkající se právní úpravy vytěsnění minoritních akcionářů (tzv. squeeze-out).

IFLR M&A Guide 2011

Publikace   16. 5. 2011 Link

Dagmar Dubecká, Martin Kubík a Christian Blatchford hovoří v mezinárodní publikaci IFLR M&A Guide 2011 o aktuální situaci na trhu fúzí a akvizic v České republice, včetně právní regulace jednotlivých typů M&A transakcí a soutěžně-právních aspektů.

Smlouva mnohé usnadní. Euro, č. 16/2011

Publikace   27. 4. 2011 Link

Na téma správného zdanění zahraničních příjmů právnických osob publikoval v týdeníku Euro svůj příspěvek Dalibor Bucek, daňový poradce KŠB. Zabýval se tím, co je rozhodující pro určení, v jaké zemi mají být příjmy společnosti zdaněny, jak se vypořádat s nesprávně sraženou daní v zahraničí a jak vše zohlednit při přípravě daňového přiznání. Celý článek je ke stažení zde

Změny v DPH od dubna 2011

Publikace   11. 4. 2011 Link

Lidové noviny publikovaly v příloze Právo & Justice dne 4. dubna 2011 přehled nejvýznamnějších změn v DPH, které se od 1. dubna 2011 dotknou všech plátců DPH v souvislosti s novelou č. 47/2011 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.). Přehled změn DPH připravila pro Lidové noviny advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík. Celé znění článku ke stažení zde

Directors’ Liability and Indemnification: A Global Guide, Second Edition

Publikace   8. 4. 2011 Link

Téma odpovědnosti členů statutárních orgánů a jeho specifika v rámci českého právního prostředí zpracovali exkluzivně pro mezinárodní publikaci Directors’ Liability and Indemnification členové KŠB Petr Kasík a Juraj Hudák.

Getting the Deal Through – Electricity Regulation 2011

Publikace   31. 3. 2011 Link

Václav Rovenský a Ján Béreš zpracovali pro mezinárodní publikaci Getting the Deal Through – Electricity Regulation 2011 přehled právní regulace odvětví elektroenergetiky v České republice. Text obecně shrnuje aktuální úpravu podnikání s elektřinou v České Republice, mimo jiné se zaměřuje na témata související se stanovením cen elektřiny v ČR. Publikaci vydala londýnská analytická společnost Law Business Research Ltd.

Oč půjde v soukromém právu

Publikace   11. 2. 2011 Link

V Lidových novinách, příloze Právo & Justice, byl dne 7. února 2011 uveřejněn komentář KŠB k hlavním změnám v chystaném občanském zákoníku, který – spolu se zákonem o obchodních společnostech a družstvech a zákonem o mezinárodním právu soukromém – položí základ rekodifikace soukromého práva.

K rozhodování jediného společníka (zahraniční osoby) v působnosti valné hromady. Obchodněprávní revue, č. 12/2010

Publikace   2. 2. 2011 Link

Jan Dědič a Petr Kasík publikovali v odborném měsíčníku Obchodněprávní revue, specializovaném na obchodní právo a právo finančních trhů, článek na téma rozhodování jediného společníka ve společnosti v případech, kdy tento jediný společník je zahraniční osobou. Článek se zabývá důsledky vyplývajícími ze skutečnosti, kdy Nejvyšší soud České republiky judikoval, že rozhodnutí jediného společníka není právním úkonem.

Právní předpisy EU s judikaturou. Právo obchodních společností

Publikace   19. 1. 2011 Link

Jan Lasák je autorem první publikace nové edice vydavatelství Wolters Kluwer, která přináší praktický a ucelený soubor platných komunitárních právních předpisů v aktuálním znění z oblasti práva obchodních společností spolu s rozhodovací praxí Evropského Soudního dvora.

Co se mění od ledna 2011

Publikace   12. 1. 2011 Link

Lidové noviny publikovaly v příloze Právo & Justice dne 3. ledna 2011 a následně dne 10. ledna 2011 výběr z přehledu nejdůležitějších právních a daňových změn platných od začátku ledna 2011, který připravila advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík.

Již žádné čekání na Godota. PPP Bulletin, č. 4/2010

Publikace   5. 1. 2011 Link

Christian Blatchford publikoval v PPP Bulletinu, odborném čtvrtletníku Asociace PPP, článek, který navrhuje reálné řešení pro urychlení výstavby dálnice D3 formou PPP. Článek je ke stažení zde.

Kdo se bojí úpravy soukromého práva? Euro, č. 45/2010

Publikace   29. 11. 2010 Link

Martin Šolc, partner KŠB, se v týdeníku Euro vyjadřuje k nutnosti prosazení nového občanského zákoníku a zákonu o korporacích. Upozorňuje na řadu problémů, které zejména pro podnikatelské prostředí přináší současná právní úprava, např. existenci dvou odlišných právních režimů jedné a téže smlouvy, institut neplatnosti právních úkonů a další. Celý článek je ke stažení zde.

Jak prosazovat lidská práva

Publikace   25. 11. 2010 Link

Martin Šolc, partner KŠB, který se zaměřuje především na poradenství při transakcích z oblasti fúzí a akvizic, se kromě své právní praxe dlouhodobě věnuje profesním aktivitám v rámci International Bar Association (IBA), Mezinárodní advokátní komory, která sdružuje více než 40 tisíc právníků a 197 advokátních komor napříč všemi kontinenty.

Žaloby minoritních společníků (akcionářů) aneb mají obchodní společnosti a jejich manažeři důvod k obavám? Epravo.cz Magazine, č. 3/2010

Publikace   8. 10. 2010 Link

Jan Lasák publikoval v magazínu Epravo.cz článek věnující se aktuálním otázkám, které jsou spjaty s institutem minoritářských žalob. V současné době totiž minoritní žaloby "profesionálních" minoritních akcionářů představují nepominutelný nátlakový prostředek, který manažeři akciových společností s diasporou minoritních akcionářů musí vést při řízení a správě společnosti v patrnosti. Celé znění článku je ke stažení zde

Průlomové daňové rozhodnutí. Euro, č. 37/2010

Publikace   15. 9. 2010 Link

Helena Navrátilová, vedoucí daňového týmu KŠB, komentuje pro rubriku Právo a daně týdeníku Euro jeden z posledních rozsudků Nejvyššího správního soudu. Ten došel k závěru, že úroky a jiné náklady akciové společnosti v souvislosti s přijetím a čerpáním úvěru, který byl použit k výplatě dividend akcionářům, lze považovat za daňově uznatelné.

Výjimka pro obchodníky. Ekonom, č. 25/2010

Publikace   29. 7. 2010 Link

Martina Zímová a Ivo Šimeček publikovali v týdeníku Ekonom článek týkající se nové blokové výjimky pro vertikální dohody mezi soutěžiteli. Podle tohoto nařízení Evropské komise jsou některé vertikální dohody (např. dohody mezi výrobci a distributory, franchisingové dohody apod.) za předpokladu naplnění určitých podmínek plošně povoleny, ač by jinak mohly být v individuálním případě posouzeny jako protisoutěžní a jako takové zakázány. Uvedená problematika se dotýká všech distribučních vztahů při prodeji zboží.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×