Celkem: 16  1 2 

Program „Antivirus“ - Režimy A a B prodlouženy a Režim C přijat ve vládním znění AKTUALIZACE05

22. červen 2020

Zvažujete, jak zachovat zaměstnanost a minimalizovat ekonomické ztráty? Podívejte se, jaké finanční nástroje připravil stát pro podnikatele, jejichž zaměstnanci byli přímo či nepřímo zasaženi opatřeními státu přijatými v boji proti koronaviru. Režimy A a B byly prodlouženy do konce srpna 2020. Poslanecká sněmovna schválila 16. 6. 2020 novou formu podpory - Režim C, a to v původním znění podle vládního návrhu. Pozměňovací návrhy přijaté Senátem tedy nebyly přijaty a Režim C již byl podepsán prezidentem České republiky a nyní čeká jen na zveřejnění ve Sbírce zákonů.

Prominutí pojistného na sociální zabezpečení – režim C programu „Antivirus“ AKTUALIZACE01

22. červen 2020

Dne 16. 6. 2020 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR po vrácení Senátem zákon z pera Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“) obsahující další formu cílené podpory některým menším zaměstnavatelům, kteří se snaží navzdory složité situaci zachovat zaměstnanost. A to formou prominutí pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnance v pracovním poměru za období červen až srpen 2020. Zákon byl schválen v původním znění vládního návrhu, pozměňovací návrhy Senátu nebyly přijaty. Zákon byl dne 19. 6. 2020 podepsán prezidentem republiky a nyní čekána zveřejnění ve Sbírce zákonů.

Program „Antivirus“ - Režimy A a B prodlouženy a k Režimu C pozměňovací návrhy Senátu AKTUALIZACE04

12. červen 2020

Zvažujete jak zachovat zaměstnanost a minimalizovat ekonomické ztráty? Podívejte se, jaké finanční nástroje připravil stát pro podnikatele, jejichž zaměstnanci byli přímo či nepřímo zasaženi opatřeními státu přijatých v boji proti koronaviru. Režimy A a B byly prodlouženy do konce srpna 2020 a Senát přijal pozměňovací návrhy k nové formě podpory - Režimu C!

Prominutí pojistného na sociální zabezpečení – režim C programu „Antivirus“

6. červen 2020

Dne 29. 5. 2020 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR návrh zákona z pera Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“) na další formu cílené podpory některým menším zaměstnavatelům, kteří se snaží navzdory složité situaci zachovat zaměstnanost. A to formou prominutí pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnance v pracovním poměru za období červen až srpen 2020. Návrh zákona nyní míří do Senátu.

Program "Antivirus" - prodloužen režim B a schválen režim C! AKTUALIZACE03

1. červen 2020

Zvažujete jak zachovat zaměstnanost a minimalizovat ekonomické ztráty?  Podívejte se, jaké finanční nástroje připravil stát pro podnikatele, jejichž zaměstnanci byli přímo či nepřímo zasaženi opatřeními státu přijatých v boji proti koronaviru. Režim B byl prodloužen do konce srpna 2020 a Poslanecká sněmovna již schválila novou formu podpory – Režim C!

K povinnosti nosit na pracovišti osobní ochranné prostředky

29. květen 2020

Po jistých peripetiích si Ministerstvo zdravotnictví ke konci března 2020 osvojilo pojem „osobní ochranné prostředky“ coby ekvivalent pro ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako jsou respirátory, roušky, ústenky, šátky, šály a jiné prostředky bránící šíření kapének (dále též „OOP“). Osobní ochranné prostředky nabídly nejen Ministerstvu zdravotnictví velmi lákavý prostředek, kterým lze bojovat proti pandemii COVID-19, aniž by to ekonomicky příliš zatížilo již tak těžce zkoušené zaměstnavatele a, bohužel, aniž by byl samotný nositel OOP před pandemií účinně chráněn.

Povinné nošení roušek – významné rozvolnění 25.5.2020 nečekejte! AKTUALIZACE03

22. květen 2020

Jestli něco aspiruje na slovo letošního roku, pak je to vedle koronaviru slovo rouška. Rouška se z mnoha důvodů stala symbolem vyhlášeného nouzového stavu. Roušky všichni povinně nasazujeme od 19. 3. 2020, a to s postupně zaváděnými výjimkami. K významnému rozvolnění povinného nošení roušek přitom ode dne 25. 5. 2020 nedojde.

Měření teploty zaměstnanců z hlediska ochrany osobních údajů – nové stanovisko ÚOOÚ

16. květen 2020

Snaha udržet v provozu či opět rozběhnout chod zaměstnavatelů v době koronavirové krize s sebou přináší řadu jindy neobvyklých opatření, jako je pravidelná dezinfekce prostor, umístění a povinnost používání dezinfekčních gelů, nošení roušek a konečně také povinné podrobení se měření tělesné teploty. Měření teploty zaměstnancům a jiná podobná opatření, která se přímo dotýkají osob, přitom mohou být problematická z toho hlediska, že je jimi zasahováno do soukromí zaměstnanců. Je takové měření teploty vůbec přípustné z hlediska ochrany osobních údajů? A je každé měření zpracováním osobních údajů zaměstnanců?

Avizovaná podpora pro vybrané společníky a jednatele a další podpora zaměstnavatelů

28. duben 2020

Vláda po svém jednání v pondělí 27. dubna avizovala, že vedle OSVČ hodlá podpořit také společníky a jednatele některých společností s ručením omezením. Dále oznámila schválení záměru odložit zaměstnavatelům jejich platbu pojistného na sociální pojištění za zaměstnance a prodloužení programu Antivirus.

Program "Antivirus“ - nástroje finanční pomoci zaměstnavatelům. Již spuštěno! AKTUALIZACE02

7. duben 2020

Zvažujete jak zachovat zaměstnanost a minimalizovat ekonomické ztráty?  Podívejte se, jaké finanční nástroje připravil stát pro podnikatele, jejichž zaměstnanci byli přímo či nepřímo zasaženi opatřeními státu přijatých v boji proti koronaviru. 

Onemocnění koronavirem jako nemoc z povolání

6. duben 2020

V současné době Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR stále vyčkává s novelizací nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, v platném znění. Toto vyčkávání je odrazem jisté obecné rozpolcenosti mezi vzrůstajícími počty nakažených zdravotníků či dobrovolníků, kteří se nakazí při výkonu práce nebo nařízené pracovní povinnosti, a ještě více rostoucími počty nakažených jakýchkoli ostatních zaměstnanců, kteří se nakazí nikoli při výkonu práce či v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů, nebo pro plnění pracovních úkolů.

Program "Antivirus“ - nástroje finanční pomoci zaměstnavatelům AKTUALIZACE01

1. duben 2020

Zvažujete jak zachovat zaměstnanost a minimalizovat ekonomické ztráty?  Podívejte se, jaké finanční nástroje připravil stát pro podnikatele, jejichž zaměstnanci byli přímo či nepřímo zasaženi opatřeními státu přijatých v boji proti koronaviru.

Jak řešit školení zaměstnanců a dobrovolníků k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?

27. březen 2020

Zaměstnavatel je povinen i v době nouzového stavu provádět proškolování zaměstnanců k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Stejně tak je povinen provádět následné kontroly zařízení a vůbec všechny preventivní kroky předepsané pracovněprávními předpisy. Použije-li k výkonu práce dobrovolníky, pak je povinen zajistit i u nich provedení preventivních opatření stejně jako u svých zaměstnanců.

Program "Antivirus" - nástroje finanční pomoci zaměstnavatelům

25. březen 2020

Zvažujete jak zachovat zaměstnanost a minimalizovat ekonomické ztráty?  Podívejte se, jaké finanční nástroje připravil stát pro podnikatele, jejichž zaměstnanci byli přímo či nepřímo zasaženi opatřeními státních orgánů orgány přijatých v boji proti koronaviru.

Povinnost zaměstnavatele chránit zaměstnance před coronavirem

24. březen 2020

Zaměstnanec má dle ust. § 106 odst. 1 zákoníku práce právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též BOZP), a to i v době pandemie.