Avizovaná podpora pro vybrané společníky a jednatele a další podpora zaměstnavatelů

Vláda po svém jednání v pondělí 27. dubna avizovala, že vedle OSVČ hodlá podpořit také společníky a jednatele některých společností s ručením omezením. Dále oznámila schválení záměru odložit zaměstnavatelům jejich platbu pojistného na sociální pojištění za zaměstnance a prodloužení programu Antivirus.

Podpora podnikání prostřednictvím společností s ručením omezeným (více informací v samostatném článku zde)

Vláda včera projednávala návrh, který předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj, na poskytování podpory ve výši 500 Kč na den pro jednatele a společníky jednočlenných nebo dvoučlenných společností s ručením omezeným. Vyslyšela tak požadavky, které upozorňovaly, že řada občanů podniká právě prostřednictvím malých s.r.o. a nikoliv jako OSVČ, proto na vládní pomoc z programu „Pětadvacítka“ ani program Antivirus nedosáhnou.

Podpora by měla mít formu dotace, která by měla být poskytnuta za obdobných podmínek jako kompenzační bonus pro OSVČ. O konkrétní podobě návrhu by vláda měla znovu jednat ve čtvrtek 30. dubna. Záměrem je, aby nebylo možné čerpat tuto dotaci spolu s „Pětadvacítkou“ či programem Antivirus.

Kvalifikovat by se měli jednatelé jednočlenných nebo dvoučlenných s.r.o., jsou-li jedinými jednateli, a společníci těchto s.r.o. Podmínkou je místo trvalého pobytu v České republice. Možnost čerpat dotace by se měla vztahovat jen na jednatele a společníky s.r.o. bez zaměstnanců, které zároveň v době žádosti nejsou v úpadku nebo v likvidaci.

Možnost čerpat dotace by měla být vázaná na další podmínky, například:

  • společnost dosáhla minimálního obratu za rok 2019 ve výši 80.000 Kč nebo za 1. čtvrtletí roku 2020 ve výši 20.000 Kč
  • společnost ani žadatel nemají žádné dluhy v oblasti daní či sociálního a zdravotního pojištění
  • společnost ani žadatel nejsou evidováni mezi nespolehlivými plátci podle zákona o dani z přidané hodnoty.

Dotace bude poskytnuta ve výši 500 Kč pro každý den rozhodného období od 12. března 2020 do 8. června 2020, ve kterém budou splněny všechny podmínky.

Více o konkrétním znění návrhu a podmínkách čerpání dotace přineseme po čtvrtečním jednání vlády.

Odklad odvodů na sociální pojištění zaměstnavatelů

Vláda dále projednala návrh na odložení plateb na sociální pojištění za květen, červen a červenec, které zaměstnavatelé hradí za své zaměstnance. Jde o opatření, po kterém zaměstnavatelé od počátku volali. Zaměstnavatelům nebude pojistné prominuto, ale platby sociálního pojištění za zaměstnance ve výši 24,8 % z výdělku zaměstnance budou moci odložit, a to do 20. září 2020.

Odložení plateb by se tedy mělo poprvé týkat platby pojistného za květen, která je běžně splatná v červnu. Proběhne automaticky tak, že zaměstnavatel toto pojistné v běžných termínech neuhradí. Nebude tedy třeba podávat žádnou žádost. Po dobu odkladu bude zaměstnavatel z odložené platby hradit úrok odpovídající 4 % p.a. Pokud by pojistné uhradil až po 20. září 2020, bude dál nabíhat standardní úrok z prodlení 16 % p.a.

Návrh se netýká plateb pojistného na zdravotní pojištění ani pojistného, které zaměstnavatel sráží a odvádí z mezd zaměstnanců. Ty bude třeba nadále platit v běžných termínech.

Prodloužení programu Antivirus

Vláda včera také schválila prodloužení programu Antivirus do 31. května 2020. Program Antivirus má za cíl podpořit zachování pracovních míst, i když je činnost zaměstnavatelů utlumená nebo přerušená kvůli přijímaným opatřením v souvislosti s koronavirem. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se vyjádřila, že zvažuje i další prodloužení, celkem až na 6 měsíců. Cílem však bude podpořit ty společnosti, které jsou dále aktivní, nebo se jejich činnost rozjíždí. O podmínkách dalšího prodloužení se ještě bude diskutovat.

I o dalším průběhu jednání o programu Antivirus budeme informovat na našem blogu.