Celkem: 140  1 2 3 4 5 6 7 8 9..

Promíjí se DPH u obličejových masek

12. březen 2021

Ministerstvo financí promíjí DPH u obličejových masek a respirátorů v případě, že ke zdanitelnému plnění dojde v období od 4. dubna 2021 do 3. června 2021.

Lhůty pro daňová přiznání a oznámení osvobozených příjmů se fakticky prodlužují o 1 měsíc

11. březen 2021

Přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob za rok 2020 a oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob za rok 2020 je možné podat bez sankcí o měsíc později. Stejně tak je možné o měsíc později zaplatit i daň z příjmů.

Prodloužení lhůty pro přiznání k DPH a kontrolního hlášení za ÚNOR 2021 - do 15. dubna 2021

8. březen 2021

Přiznání k dani z přidané hodnoty a kontrolní hlášení za únor 2021 je možné podat až do 15. dubna 2021 a daň do tohoto data zaplatit bez sankcí.

Portál MOJE daně spuštěn

8. březen 2021

Online finanční úřad MOJE daně byl spuštěn 28. února 2021. Nově je možné i bez datové schránky podávat daňová přiznání nebo neformálně komunikovat se správcem daně elektronicky bez návštěvy finančního úřadu.

Daňový režim kompenzačního bonusu,ošetřovného OSVČ a jiných finančních podpor obdržených v roce 2020

8. březen 2021

Generální finanční ředitelství zveřejnilo daňový režim některých finančních podpor vyplacených fyzickým osobám v rámci nouzového stavu. Co je potřeba uvést v daňovém přiznání a co je naopak osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob?

Vláda rozhodla o částečném uvolnění krizových opatření a nových programech podpory

19. leden 2021

Vláda České republiky v návaznosti na dosavadní epidemiologickou situaci rozhodla o částečném uvolnění opatření spojených s výskytem viru SARS-CoV 2 s platností od 19. ledna 2021. V současné době jsou připravovány i nové programy podpory, a to: COVID – Lázně, COVID – Ubytování II, COVID – Cestovní kanceláře II, COVID Záruka CK a Záruka COVID – Sport. Dále je připravována novela zákona o kompenzačním bonusu, která připouští čerpání kompenzačního bonusu osobami v úpadku. Vláda se rovněž chystá požádat o prodloužení nouzového stavu do 21. února 2021.

Prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí a k dani silniční do 1. 4. 2021

11. leden 2021

Přiznání k dani z nemovitých věcí a k dani silniční bude možné podat bez sankcí až do 1. 4. 2021. Stejně tak bude možné zaplatit daň silniční za loňský rok bez sankcí až do 1. 4. 2021. Termín zaplacení daně z nemovitých věcí zůstal beze změny, tj. do 31. 5. 2021.

Ministryně financí rozhodla o dalším daňovém pardonu

22. prosinec 2020

Na stránkách Ministerstva financí byl uveřejněn nový Finanční zpravodaj č. 38/2020, který obsahuje rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu aktuální epidemiologické situace a neutichajícího šíření koronaviru. Toto rozhodnutí reaguje na zakazování a omezování některých činností, k němuž dochází od října 2020. Jaké úlevy a kdo je může využít?

Vláda schválila zmírňující daňová opatření v souvislosti s dopady vládních opatření - AKTUALIZACE1

30. říjen 2020

Ministerstvo financí rozšířilo okruh osob, na které se vztahují opatření v daňové oblasti ze dne 14. října 2020 v souvislosti se zákazem některých činností v důsledku aktuální epidemiologické situace a narůstajícího šíření koronaviru. Blíže jsme Vás o těchto opatřeních informovali ZDE. Kdo může daňové úlevy využít?

Vláda opětovně zpřísnila omezení volného pohybu osob a maloobchodní prodej a poskytování služeb

30. říjen 2020

Vláda České republiky vydala v závislosti na zhoršení epidemiologické situace krizová opatření, kterými zpřísnila dosavadní zákaz volného pohybu osob, a to s účinností od 28. 10. 2020 od 00:00 hod do 3. 11. 2020 23:59 hod a zákaz a omezení maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb od 28. 10. 2020 od 00:00 hod do 3. 11. 2020 23:59 hod.

Program „Antivirus“ - Režimy A a B prodlouženy do konce roku

29. říjen 2020

Vláda České republiky schválila dne 14. října 2020 prodloužení Režimu A programu Antivirus do konce roku 2020. S prodloužením Režimu A dochází i k navýšení podpory zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně omezen. Dne 26. října 2020 došlo rovněž k schválení prodloužení Režimu B do konce roku 2020.

Omezení vstupu cizinců do České republiky v souvislosti s omezením volného pohybu osob

26. říjen 2020

Vláda České republiky přijala dne 21. 10. 2020 usnesení vlády č. 1078, který zavedla omezení volného pohybu osob vyjma stanovených výjimek v tomto usnesení. V souvislosti s tímto bylo zavedeno i omezení přicestování cizinců do České republiky za určitých níže uvedených podmínek.

Rozhodnutí o podpoře vybraných podnikatelských odvětví a jiných subjektů v důsledku SARS-COV 2

21. říjen 2020

Vláda České republiky v posledních dnech rozhodla o jednotlivých programech pro podporu podnikatelských odvětví a jiných subjektů v důsledku epidemie koronaviru. Níže uvádíme stručný přehled jednotlivých programů, který byly vyhlášeny zejména 14. 10. 2020, 16. 10. 2020 a 19. 10. 2020. Vláda zatím nezveřejnila konkrétní podmínky programu Antivirus, programu Ošetřovné pro „OSVČ“ a podmínky kompenzačního bonusu.

Vláda schválila obnovení kompenzačního bonusu pro zavřené obory podnikání a odklad EET

21. říjen 2020

V souvislosti s aktuální situací a narůstajícím šířením koronaviru schválila vláda návrh na obnovení kompenzačního bonusu pro OSVČ, společníky malých s.r.o. a osoby pracující na dohody mimo pracovní poměr působící v oborech podnikání, které byly přímo zasaženy vládními zákazy v rámci krizových opatření. Dále vláda schválila odklad elektronické evidence tržeb do 1. ledna 2023.  

Vláda schválila některá zmírňující daňová opatření v souvislosti s dopady vládních opatření

15. říjen 2020

V souvislosti se zákazem některých činností v důsledku aktuální epidemiologické situace a narůstajícího šíření koronaviru vydalo ministerstvo financí několik opatření v daňové oblasti, která nazývá velkým liberačním daňovým balíčkem. Ve skutečnosti je rozsah těchto zmírňujících opatření velmi malý jak s ohledem na daňové povinnosti, od kterých má ulevit, tak s ohledem na okruh osob, kterých se týká.