Komentář k zákonu o státním podniku22/02/19 / Publikace

Skupina našich advokátů (Jan Dědič, Jana Guričová, Josef Kříž, Jan Lasák, Jakub Porod) vydala pod nakladatelstvím Wolters Kluwer v září minulého roku komentář k zákonu o státním podniku (dostupný zde).

V aktuálním čísle Bulletinu advokacie na tuto publikaci vyšla pochvalná recenze od JUDr. Kateřiny Eichlerové, Ph.D. Celé znění recenze si můžete přečíst zde.

Zdroj: Bulletin advokacie, č. 1-2/2019