Úřad pro hospodářskou soutěž schválil převzetí činností skupiny PepsiCo společností Karlovarské minerální vody07/11/18 / Zprávy

KŠB poskytla svému dlouholetému klientovi, společnosti Karlovarské minerální vody, právní poradenství při koupi aktiv a převzetí činnosti skupiny PepsiCo na českém, slovenském a maďarském trhu.

Tým KŠB vedený Dagmar Dubeckou a složený dále z Jána Béreše, Jany Guričové, Pavla Dejla, Martina Vrába a Davida Línka poskytl společnosti komplexní právní poradenství jak při zajištění hladkého průběhu akvizice a při koordinaci lokálních právních poradců na Slovensku a v Maďarsku, tak i při zastoupení v řízení před Úřadem pro hospodářskou soutěž.

Transakce byla ÚOHS schválena 30. října a vypořádána 31. října. Karlovarské minerální vody se tak stávají největším distributorem nealkoholických nápojů ve střední Evropě.

Více informací naleznete zde.