Úvod » Novinky a publikace

Novinky a publikace  rss

Záznamů celkem: 901 / Zobrazeno: 201–220

Daňové aspekty zálohy na podíl na zisku

X Lege   28. 7. 2014 Link

Zákon o obchodních korporacích zakotvuje s účinností od ledn a tohoto roku řadu pozitivních změn. Členové obchodních korporací jistě přivítají možnost vyplácet zálohy na podíly na zisku. Tyto zálohy je možné vyplácet na základě mezitímní účetní závěrky, pokud z ní vyplyne, že obchodní korporace disponuje dostatečně velkými vlastními zdroji na jejich výplatu a zároveň jsou splněny další zákonné podmínky, popřípadě podmínky dané společenskou smlouvou.

Odkazy na internetu jsou legální. Nebo ne?

X Lege   28. 7. 2014 Link

Odkazy na internetu s pomocí hyperlinků jsou běžné. Co když se ale odkazuje na materiál chráněný autorskými právy? Je to legální? Poprvé o odkazování na internetu rozhodoval Soudní dvůr EU letos v únoru.

Transparentnost až na kost

X Lege   28. 7. 2014 Link

V březnu přijal Evropský parlament v prvním čtení změnu původního návrhu čtvrté směrnice proti praní špinavých peněz, kterou se členským státům ukládá zřídit veřejně přístupné rejstříky právnických osob a trustových struktur, v nich budou uveřejněny údaje o jejich skutečných vlastnících. To znamená nejen požadavek na uveřejnění identity významných (alespoň 25%) akcionářů, ale též beneficientů soukromých nadací, svěřenských fondů a podobných struktur.  Návrh komentuje advokát KŠB Vlastimil Pihera.

Firmy začínají možnosti rekodifikace využívat

X Lege   28. 7. 2014 Link

Přes jistou opatrnost lze podle profesora Jana Dědiče, partnera KŠB a spoluautora rekodifikace, říci, že postupně roste zájem o nové právní instituty, které by měly zjednodušit život firmám i jejich manažerům.

Novinky v komunitárním právu

X Lege   28. 7. 2014 Link

Končící mandát dnes už bývalých poslanců Evropského parlamentu se stal stimulem i pro zvýšenou legislativní aktivitu unijních orgánů. V prvních měsících letošního roku se tak podařilo finalizovat a přijmout mj. dlouho připravovaná nová pravidla pro veřejné zakázky a koncese či audity účetních závěrek.

Emisní povolenky jako bumerang

X Lege   28. 7. 2014 Link

V letech 2008 – 2012 byly výrobcům elektřiny přidělovány emisní povolenky v množství stanoveném Národním alokačním plánem. Původně bezproblémová záležitost se však státu může řádně prodražit.

Evropské zkušenosti s fungováním regionálních letišť

X Lege   28. 7. 2014 Link

Na jaře proběhla v Bukurešti mezinárodní konference o letecké dopravě, na které vystoupil i partner KŠB Jiří Horník. Ve svém příspěvku, který je k přečtení na www.patria.cz/pravo, se věnoval zejména zkušenostem s fungováním regionálních letišť, která mnohdy jen přežívají. V mnoha případech jsou taková letiště závislá na veřejné podpoře, pro jejíž poskytování však byla nově zpřísněna pravidla. V praxi se tak mnohá letiště mohou ocitnout v problémech.

Nejvyšší správní soud potvrdil zrušení pokuty za Lázně Kyselka

Aktuality z KŠB   25. 7. 2014 Link

Advokátní kancelář KŠB úspěšně zastupovala společnost Karlovarské minerální vody, a.s. v soudním řízení o zrušení pokuty, která byla společnosti udělena orgány památkové péče za údajné spáchání správního deliktu. Tento delikt měl podle tvrzení správních orgánů spočívat v nepečování, neudržování a nechránění nemovitých kulturních památek v obci Kyselka.

Unikátní právní řešení pro J&T Banku při emisi „nekonečných“ certifikátů

Aktuality z KŠB   22. 7. 2014 Link

Advokátní kancelář KŠB poskytovala právní služby J&T Bance při vydání výnosových certifikátů nabízejících investorům pravidelný pevný výnos bez data splatnosti.

KŠB poskytuje právní poradenství LEO Express

Aktuality z KŠB   9. 7. 2014 Link

KŠB poskytuje právní poradenství LEO Express v rámci soudního řízení ohledně náhrady škody proti společnosti České dráhy, a.s.

KŠB pro publikaci CEE Legal Matters

Aktuality z KŠB   7. 7. 2014 Link

Pavel Dejl, partner KŠB, a Martin Krčmář, advokát KŠB, se vyjádřili do mezinárodní publikace CEE Legal Matters na soutěžněprávní téma.

Daňová partnerka KŠB v Who’s Who Legal

Aktuality z KŠB   30. 6. 2014 Link

Daňová partnerka KŠB Helena Navrátilová byla vyhodnocena za Českou republiku jako jedna ze dvou expertů v oblasti korporátních daní podle prestižní ratingové organizace Who’s Who Legal.

Informace GFŘ k registraci svěřenských fondů

Tax News   30. 5. 2014 Link
Generální finanční ředitelství vydalo na svých webových stránkách Informaci k registraci svěřenských fondů, které mohou podle nového občanského zákoníku vznikat od 1. 1. 2014. Vzhledem...

Novela zákona o DPH

Tax News   30. 5. 2014 Link
Od 1. 1. 2015 by měla platit novela zákona o DPH, jejíž hlavním cílem je implementace předpisů EU. Hlavní změna nastane v určení místa plnění u telekomunikačních služeb, služeb...

Doplňková smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a USA

Tax News   30. 5. 2014 Link
Poslanecká sněmovna ČR projednává v prvním čtení Doplňkovou smlouvu pozměňující smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými. Jakmile vstoupí...

Směrnice o příjmech z úroků

Tax News   30. 5. 2014 Link

Novela Směrnice o příjmech z úroků

Profesor Jan Dědič poskytl rozhovor Hospodářským novinám

Aktuality z KŠB   5. 5. 2014 Link

Profesor Jan Dědič, partner KŠB a spoluautor rekodifikace, v rozhovoru pro Hospodářské noviny vysvětloval svůj pohled na řadu novinek, které od začátku roku 2014 přinesl nový zákon o obchodních korporacích.

Martina Parusová Zímová znovuzvolena do správní rady České asociace franchisingu

Aktuality z KŠB   11. 4. 2014 Link

Martina Parusová Zímová, advokátka KŠB, byla před pár dny znovuzvolena do správní rady České asociace franchisingu. Česká asociace franchisingu je nezisková profesní organizace sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu – franchisory a odborníky z oblasti práva a poradenství zaměřující se na problematiku franchisingu. ČAF je také členem Evropské franchisingové federace

KŠB vypracovala právní analýzu ohledně Nového divadla v Plzni

Aktuality z KŠB   31. 3. 2014 Link

KŠB vypracovala pro Magistrát města Plzně právní analýzu problematiky nároků vyplývajících z víceprací prováděných při výstavbě budovy Nového divadla v Plzni. Tato analýza byla prezentována zástupci KŠB na zasedání zastupitelstva města konaného 13. března 2014, které též na jejím základě přijalo rozhodnutí o dalším postupu v dané věci.

Pozornost této záležitosti věnoval též regionální tisk, a to například zde.

KŠB oceněna v prestižním právním žebříčku Chambers Global 2014

Aktuality z KŠB   20. 3. 2014 Link

I pro rok 2014 byla advokátní kancelář KŠB oceněna v prestižním britském ratingovém průvodci právním odvětvím, a to v těchto kategoriích: korporační právo včetně fúzí a akvizic, řešení sporů, restrukturalizace a insolvenční řízení.

Mezi oceněnými jednotlivci byli partnerka KŠB Dagmar Dubecká a partneři KŠB Jiří Balaštík, Pavel Dejl a Martin Šolc.

Ocenění v Chambers Global 2014 tak doplňují prestižní ročenku IFLR 1000, v níž byli zástupci KŠB označeni za vedoucí právníky v oblastech akvizic a fúzí, bankovnictví a financí, kapitálových trhů, restrukturalizací a insolvenčního řízení.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×