Václav Rovenský a Tomáš Sequens publikovali článek v časopise CEE Legal Matters29/05/18 / Publikace

Partner Václav Rovenský se s counselem Tomášem Sequensem zabývali problematikou veřejné podpory českým zdrojům zelené energie v časopise CEE Legal Matters.

Článek reflektuje dosavadní změny právních úprav a z toho plynoucí důsledky. Celý článek k dispozici zde.