Martin Kubík

Martin Kubík je counselem KŠB. Ve své praxi se věnuje mimo jiné korporačnímu právu, fúzím a akvizicím a restrukturalizaci, a dále cenným papírům a kapitálovým trhům.

Specializace


Reference

Poradenství společnosti OKD při řadě restrukturalizací, například při rozdělení odštěpením kombinací sloučení a založení nových společností (vyčlenění nemovitostí do dvou existujících společností a vyčlenění majetkových účastí do dvou nově založených společností).

Poradenství společnosti Teplárny Brno při transformaci (rozdělení sloučením), ve které došlo ke spojení podniku společnosti Teplárny Brno s podnikem společnosti Tepelné zásobování Brno.

Poradenství při restrukturalizaci skupiny Skanska v České republice a na Slovensku (nové holdingové uspořádání skupiny pod nově založenou společností Skanska CS a vyčlenění některých dosavadních aktivit společnosti Skanska CZ formou rozdělení odštěpením sloučením do tří existujících nástupnických společností).

Poradenství společnosti O2 Czech Republic v oblasti corporate governance, tvorba a průběžná aktualizace stanov a dalších korporačních dokumentů, nastavení korporačních i smluvních pravidel fungování orgánů společnosti, včetně vzájemných vztahů mezi nimi.

Korporační právní poradenství společnosti OKD zahrnující mj. zakladatelské dokumenty, vnitřní předpisy, smlouvy uzavírané mezi společností a členy statutárních orgánů, působnost a rozhodovací pravomoci statutárních orgánů, práva a povinnosti členů statutárních orgánů, koncernové smlouvy atd.

Poradenství společnosti Czech Credit Bureau při realizaci projektu Bankovního registru klientských informací a při realizaci projektu Nebankovního registru klientských informací v České republice; zajištění kompletní smluvní dokumentace.

Profil

Advokát od roku 2008.

Vzdělání:

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. - 1999)
  • Vysoká škola ekonomická v Praze (Bc. - 1997)

Členství:

  • Česká advokátní komora
  • Společnost pro stavební právo
Martin Kubík

Jazyky

  • Anglický jazyk

Kancelář

  • Sídlo Praha

Publikace a přednášky

  • LASÁK, J., DĚDIČ, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z. a kolektiv Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. Vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2021. (vedoucí autorského týmu). Publikace byla na XXIX. ročníku Karlovarských právnických dnů oceněna jako nejpřínosnější právnická publikace roku.