Tým KŠB pomohl při založení Nadačního fondu Tišina28/08/23 / Zprávy

Vlastimil Pihera a Sabina Prokopová asistovali při založení Nadačního fondu Tišina. Zakladatelky fondu, Ivana Štefková, Barbora Dvořáková a Markéta Trubačová si kladou za cíl poskytnout prostor lidem, kteří prožili významný životní otřes a také kreativním lidem, kteří se z různých důvodů nemohou své tvorbě věnovat.

Naše asistence spočívala zejména v přípravě zakladatelského právního jednání jakožto základního dokumentu fondu, do nějž zakladatelky vtiskly svoji vůli a představy o tom, jak by měl fond fungovat a plnit svůj účel.

Vážíme si toho, že specifické odborné znalosti našeho týmu, zejména v záležitostech týkajících se fundací a dalších neziskových subjektů v oblasti kultury, charitativních činností, zdravotnictví pomohly vytvořit optimální podmínky pro dosažení cílů dalšího našeho klienta v tomto sektoru.