Sabina Prokopová

Sabina Prokopová je advokátkou KŠB. Ve své praxi se zaměřuje zejména na soudní spory, rozhodčí řízení a arbitráže.

Specializace


Reference

Zastupování významné energetické společnosti v mezinárodní investiční arbitráži u Mezinárodního centra pro řešení investičních sporů.

Zastupování neziskové organizace ve sporech vzniklých v návaznosti na vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům.

Zastupování klientů ve sporech vzniklých v návaznosti na audity prováděné Evropskou komisí.

Zastupování klientů v řízeních o přestupcích a poradenství proti postupu zadavatele v zadávacích řízeních na veřejné zakázky.

Profil

Advokátka od roku 2020.

Vzdělání:

  • Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno, (Mgr. -  2016)
  • Northumbria University Newcastle upon Tyne UK, Faculty of Law (2013/2014)

Členství:

  • Česká advokátní komora
Sabina Prokopová

Jazyky

  • Anglický jazyk

Kancelář

  • Sídlo Praha

Publikace a přednášky

RONOVSKÁ, K., ONDŘEJCOVÁ, S. Public Supervision on Trusts and Trust-like Structures and ist Justification? In RAYNARD, J. (eds.). La fiducie: assise théorique et applications pratiques /Trusts in civil law jurisdictions: operational and theoretical perspectives. Lyon: LexisNexis, 2018, 148 p., p. 19 – 34.