Řešení sporů

Soudní spory a rozhodčí řízení

  • Poradenství ohledně nároků vznášených klienty, případně nároků uplatněných vůči klientům, včetně posouzení oprávněnosti takových nároků
  • Zastupování v soudních řízeních, včetně řízení o řádných a mimořádných opravných prostředcích (zahrnující i stížnosti k Ústavnímu soudu ČR), zejména v řízeních ohledně sporů ze závazkových vztahů, sporů o náhradu škody, korporačních sporů včetně sporů o neplatnost usnesení valných hromad, pracovně-právní sporů, nekalosoutěžních sporů a sporů z porušení práv duševního vlastnictví
  • Zastupování v rozhodčích řízeních ad hoc (např. podle pravidel UNCITRAL) i před stálými rozhodčími soudy, jak českými (Rozhodčí soud pro HK a AK ČR, Burzovní rozhodčí soud), tak před mezinárodními arbitrážními institucemi (ICC, VIAC,etc.)
  • Zastupování v řízeních o náhradě škody vůči státu z titulu nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu 

Správní soudnictví a soudní přezkum správních rozhodnutí

  • Zastupování v rámci přezkumu rozhodnutí a dalších úkonů správních a finančních orgánů před správními soudy, včetně Nejvyššího správního soudu
  • Zastupování klientů při soudním přezkumu správních rozhodnutí ohledně soukromoprávních vztahů, včetně řízení o řádných opravných prostředcích a mimořádných opravných prostředcích před Nejvyšším soudem ČR

Mezinárodní spory

  • Uplatňování mezinárodního práva, včetně mezinárodního práva lidských práv a zastupování klientů u Evropského soudu pro lidská práva
  • Uplatňování práv z mezinárodní ochrany investic, včetně zastupování klientů v investičních arbitrážích
  • Poradenství ohledně volby rozhodného práva, včetně Nařízení Řím I a Řím II
  • Poradenství ohledně příslušnosti soudů a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, včetně Nařízení Brusel I, Nařízení Brusel I bis a Lugánské úmluvy

Hlavní kontakt(y) pro tuto specializaci

Reference

RWE Supply & Trading CZHeineken Česká republikaENERGO-PROSatutární město PlzeňAlstom PowerREMA SystémČeská národní bankaČeská pojišťovnaČeská spořitelnaČEZDopravní podnik města Hradec KrálovéGaranční fond obchodníků s cennými papíryGlobal Payments EuropeHVB LeasingICOM transportJ&T BankaAgrofert• Leo ExpressNárodní divadloLidlO2 Czech RepublicPlzeňské městské dopravní podnikyRaiffeisenbankRWE Gas StorageSkanskaWotan ForestUniCredit Bank Czech RepublicUniverzita Karlova v PrazeZentivaFinArtČSOB LeasingČeský rozhlasČeská televizeJOHNSON CONTROLS FABRICS STRAKONICEOKDLovochemieIMOBA
Řešení sporů