Poradenství SMV Invest při emisi jedné z prvních nebankovních perpetuit v ČR14/05/24 / Zprávy

Skupině SMV Invest asistoval Vlastimil Pihera a Josef Kříž při unikátní emisi perpetuitních certifiktátů. Skupina kombinuje letité znalosti investic a nemovitostního developmentu a soustředí se tak na vyhledávání zajímavých lokalit, pozemků a nemovitostních celků určených k výstavbě zejména v Praze a jejím blízkém okolí, a jejich financování ze strany retailových klientů.

Jde tak o jednu z prvních emisí veřejně nabízených nebankovních perpetuit v ČR. Perpetuitní certifikáty jsou primárně dluhovými cennými papíry, které však vykazují některé znaky majetkových cenných papírů (např. flexibilní den splacení). Absence specifické regulace (s jakou se setkáváme v případě bankovních institucí) umožňuje značnou flexibilitu při strukturování podmínek certifikátů, včetně úpravy podmínek jednotlivých odkupů certifikátů emitentem. V tomto ohledu představují perpetuitní certifikáty významnou inovaci na českém finančním trhu.

Více informací o prospektu naleznete zde.