Celkem: 50 1 2 3 4

PŘELOMOVÝ ROZSUDEK Městského soudu v Praze ze dne 23.4.2020 v jeho PLNÉM ZNĚNÍ

23. duben 2020

Městský soud v Praze vydal dne 23. 4. 2020 rozsudek, kterým vyhověl návrhu na zrušení některých opatření Ministerstva zdravotnictví („MZdr“) vydaných v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19. Soud s účinností od 27. 4. 2020 zrušil dvě mimořádná opatření MZdr ze dne 17. 4. 2020 a ze dne 26. 3. 2020 o omezení maloobchodního prodeje a dvě mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 4. 2020 a ze dne 23. 3. 2020 o mezení volného pohybu osob („Mimořádná opatření“). Soud shledal, že vydáním těchto Mimořádných opatření překročilo MZdr svoji pravomoc, resp. nedisponovalo dostatečnou věcnou působností k jejich vydání, proto jsou nezákonná, což vláda obratem napravila a na svém zasedání dne 23. 4. 2020 zrušená opatření „překlopila“ do formy krizových opatření, v nichž přistoupila k avizovanému uvolnění. 

Program COVID III bude spuštěn dne 18.5.2020. Jaké jsou plány?

22. duben 2020

Nový program COVID Praha zaměřený na podnikatelské aktivity na území Hlavního města Praha sledoval osud svých předchůdců COVID I a COVID II. To znamená, že byl vyčerpán ve stejný den, v němž byl zahájen příjem žádostí, který je tak ukončen. Vyčerpány jsou i programy COVID I a COVID II. Podnikatelům tak nezbývá než čekat na vyhlášení podmínek programu COVID III, které se očekává na webových stránách ČMZRB dne 18. května 2020. Jaké by měly být jeho parametry?

Zákon o „pokutách za roušky“ míří k prezidentovi a do Sbírky zákonů

20. duben 2020

Zvláštní zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie, který umožní postihovat porušení opatření v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, míří k prezidentovi. Ten ho kvůli legislativnímu postupu Senátu může podepsat nejdříve až 9. května 2020.

Uvolňování opatření od 27. 4. 2120 – plochy provozoven bude možné vytýčením zmenšit na 200 m2!

19. duben 2020

Vláda v tomto týdnu představila plán pozvolného uvolnění opatření, ze kterého vyplývá, že pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, bude od 27. dubna 2020 povolen maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách do 200 m2. Je výměra plochy vaší provozovny větší? Nevadí. Zatím se výslovně předpokládá, že prodejní plochu bude možné zmenšit na požadovanou velikost vytýčením, např. prostřednictvím ohraničovací (bezpečnostní) pásky.

Opatření pro zmírnění dopadů na cestovní ruch ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou AKTUALIZACE0

11. duben 2020

Poslanecká sněmovna schválila dne 9. 4. 2020 návrh zákona o některých opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu. Návrh zákona projedná Senát na své 20. schůzi dne 16. 4. 2020.

Opatření pro zmírnění dopadů COVID-19 na cestovní ruch – přesunutí zájezdu

7. duben 2020

Vláda dne 6. 4. 2020 schválila návrh zákona o některých opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu. Návrh zákona projedná dne 8. 4. 2020 výbor Poslanecké sněmovny pro veřejnou správu a regionální rozvoj a následně plénum Poslanecké sněmovny

Přehled vládních zákazů a výjimek platných od 7.4.2020 AKTUALIZACE02

7. duben 2020

Ministerstvo zdravotnictví přistoupilo setem několika mimořádných opatření ze dne 6. 4. 2020 k avizovanému zmírnění zákazu maloobchodního prodeje zboží a služeb, zákazu přítomnosti veřejnosti ve vybraných provozovnách nebo vybraných časech, zákazu provozu některých provozoven a omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů. Na druhou stranu však ve vztahu k některým výjimkám nařídilo přísnější pravidla, která je třeba dodržovat. Níže uvádíme jejich aktuální přehled.

Krizová opatření u pojistného na sociální zabezpečení a zdravotního pojištění AKTUALIZACE01

2. duben 2020

V současné době, kdy jsou přijímána opatření kvůli epidemii koronaviru, vzniká řada otázek ohledně plateb pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. OSVČ kromě toho řeší například to, jak opožděně podané přiznání k dani z příjmů ovlivní lhůtu pro podání přehledů o příjmech a výdajích za rok 2019 a úhradu doplatků pojistného a další zálohové platby.

Program "Antivirus“ - nástroje finanční pomoci zaměstnavatelům AKTUALIZACE01

1. duben 2020

Zvažujete jak zachovat zaměstnanost a minimalizovat ekonomické ztráty?  Podívejte se, jaké finanční nástroje připravil stát pro podnikatele, jejichž zaměstnanci byli přímo či nepřímo zasaženi opatřeními státu přijatých v boji proti koronaviru.

Nestihli jste včas podat odvolání nebo žalobu z důvodu COVID-19? Podívejte se na možnosti.

1. duben 2020

V době trvání nouzového stavu budou moci účastníci řízení (popř. jejich zástupci) žádat o prominutí zmeškání lhůty i v případech, ve kterých to za běžných okolností není možné, a to za podmínky, že lhůta byla zmeškaná v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření přijatého pro boj s rozšířením COVID-19.

Přehled zákazů a výjimek platných od 27.3.2020. AKTUALIZACE01

26. březen 2020

Setem několika mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 3. 2020 byl zakázán maloobchodní prodej zboží a služeb, zakázána přítomnost veřejnosti ve vybraných provozovnách nebo vybraných časech, zakázán provoz některých provozoven, zakázán volný pohyb osob či omezena činnost orgánů veřejné moci a správních orgánů. Dne 26. 3. 2020 přistoupilo Ministerstvo zdravotnictví k jejich změně. Níže uvádíme aktualizovaný výčet těchto zákazů a jejich výjimek. Polepší si myčky automobilů, zámečnictví, servis strojů a zařízení pro domácnost či služby související s pohřbíváním. Nově je umožněn i prodej a poskytnutí ubytovacích služeb osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti.

Přehled zákazů a výjimek přijatých 23.3.2020

24. březen 2020

Setem několika mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 3. 2020 byl zakázán maloobchodní prodej zboží a služeb, zakázána přítomnost veřejnosti ve vybraných provozovnách nebo vybraných časech, zakázán provoz některých provozoven, zakázán volný pohyb osob či omezena činnost orgánů veřejné moci a správních orgánů. Podívejte se na jejich výčet, z nichž převážná většina platila již na základě předchozích krizových nebo mimořádných opatření.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví AKTUALIZACE03

20. březen 2020

Vláda v usnesení o vyhlášení nouzového stavu výslovně zakotvila, že dosavadní vydaná a platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou vyhlášením nouzového stavu dotčena, což znamená, že nadále zůstávají v platnosti a je třeba je dodržovat. Dodržovat je třeba i veškerá mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví vydaná a platná po vyhlášení nouzového stavu. Níže uvádíme jejich základní přehled. Aktuální stav k 19. březnu 2020.

Trasování - povinnosti operátorů a bank

20. březen 2020

Vláda usnesením č. 250 ze dne 18. 3. 2020 schválila nastavení pravidel a vytvoření právního rámce pro orientační trasování polohy osob, u kterých byla prokazatelně potvrzena nákaza COVID-19. Realizací postupu byl pověřen ministr zdravotnictví.

Trestný čin šíření koronaviru

20. březen 2020

Od kdy je šíření COVID-19 trestné? Trestá se pouze úmysl nebo i nedbalost? Co hrozí? Jaké jsou přitěžující okolnosti a kdy se zvyšují trestní sazby? A může se tohoto trestného činu dopustit i právnická osoba?