Uvolňování opatření od 27. 4. 2120 – plochy provozoven bude možné vytýčením zmenšit na 200 m2!

Vláda v tomto týdnu představila plán pozvolného uvolnění opatření, ze kterého vyplývá, že pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, bude od 27. dubna 2020 povolen maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách do 200 m2. Je výměra plochy vaší provozovny větší? Nevadí. Zatím se výslovně předpokládá, že prodejní plochu bude možné zmenšit na požadovanou velikost vytýčením, např. prostřednictvím ohraničovací (bezpečnostní) pásky.

Ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách uveřejnilo přehled pozvolného uvolnění opatření, ve kterém se uvádí, že pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, bude od 27. 4. 2020 povolen maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách do 200 m2, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5000 m2 s výjimkou provozoven se samostatným vchodem z venkovního prostoru (což se však netýká provozoven, které budou otevírány v dalších etapách).

Povolení by nemělo platit pro:

 • provozovny, které se nacházejí v nákupních centrech nad 5000 m2, pokud nedisponují samostatným vchodem z venkovních prostor;
 • provozovny, kde dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka (jako např. holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže – tetovací salóny včetně obočí).
 • kavárny, lahůdkářství, vinotéky, pivotéky s výjimkou prodeje bez konzumace v prodejně a prodeje s konzumací přes výdejní okénko;
 • restaurace, hospody, bufety s výjimkou prodeje přes výdejní okénko;
 • školní jídelny s výjimkou výdeje přes výdajové okénko mimo provozovnu;
 • zaměstnanecké stravování s výdejem jídla pro veřejnost.

Plán pozvolného uvolnění opatření předpokládá, že prodejní plochu bude možné zmenšit na požadovanou velikost vytýčením, přičemž za postačující jsou pokládány i např. ohraničovací (bezpečnostní) pásky. Současně se přitom předpokládá, že budou stanoveny obdobné podmínky, jaké musí plnit provozovny, které mohou mít již nyní otevřeno. Tedy, že bude nařízeno, aby byla dodržována následující pravidla:

 • aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m;
 • zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 m mezi zákazníky;
 • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci;
 • zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků;
 • zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně.