Prospectus for the Public Offering of Securities in Europe07/07/08 / Publikace

Petr Kasík a Vlastimil Pihera přispěli do publikace Prospectus for the Public Offering of Securities in Europe, Volume I, kapitolou zabývající se transpozicí směrnice o prospektu v českém právu. Publikace vyšla v respektovaném britském vydavatelství Cambridge University Press v rámci ediční řady Law Practitioner Series a obsahuje nejdůležitější informace o právním rámci směrnice č. 2003/71/ES o prospektu a o transpozici této směrnice v rámci patnácti členských států EU. Na publikaci se podíleli právníci z předních evropských advokátních kanceláří.