Příprava unijních prospektů pro růst investiční skupiny Avant09/05/23 / Zprávy

Tým vedený Vlastimilem Piherou a Josefem Křížem asistoval společnosti Avant Financial Group při přípravě dvou unijních prospektů pro růst. Společnost ovládající přední českou investiční společnost Avant bude příslušnými emisemi financovat svou akviziční činnost za účelem dalšího rozvoje skupiny. 

Získané finanční prostředky tak může použít na nákup vhodných investičních akcií, akvizice v developmentu, energetice a výrobě průmyslových zařízení. Portfolio této skupiny tvoří také nemovitostní fond Nemomax a technologický fond RN TECH SICAV.