Jakub Porod

Jakub Porod is a lawyer at KŠB. In his practice, he focuses primarily on mergers and acquisitions, due diligence, real estate law, company law, including group law, and contract law.

Specialization


Recent work

Advising clients, including Česká spořitelna, O2, J&T Group, IMCoPharma, ŠKODA AUTO, ŠKODA TRANSPORTATION, ALPIQ, PPF Group on M&As, joint ventures, corporate law and contract law, including IT.

Due diligence for acquisitions of software companies, development projects and engineering companies (ARETE Group, MSI Group, J&T Group, PPF Group).

Background

Advocate since 2017.

Education:

 • Faculty of law, Charles University in Prague (Mgr. - 2013)
 • University of Economics in Prague, Faculty of international relationships (2011)

Membership:

 • Czech Bar Association
Jakub Porod

Languages

 • English

Location

 • Head Office Prague

Publications

 • KŘÍŽ J., POROD J., HORNÍK J. Zákon o realitním zprostředkování (č. 39/2020 Sb.). Komentář. [English: Real Estate Mediation Act (No. 39/2020 Coll.). Commentary] First Edition. Wolters Kluwer 2022, p. 212, ISBN: 978-80-7676-376-0
 • Did COVID-19 Redefine the Czech Real Estate Deals Landscape?, CEE Legal Matters No. 9.3, April 2022
 • POROD, J. in Petrov, Výtisk, Beran a kol.: Občanský zákoník. Komentář. [English: Civil Code. Commentary.] C. H. BECK, 2017, 3120 p.
 • DĚDIČ J., GURIČOVÁ J., KŘÍŽ J., LASÁK J., POROD J.: Zákon o státním podniku. Komentář. [English: Stateowned Enterprise Act. Commentary.] 1. vyd. Wolters Kluwer 2018, p. 228, ISBN: 978-80-7598-084-7
 • DĚDIČ, J., LASÁK, J., KŘÍŽ J. a kol. Judikatura k rekodifikaci: Obchodní společnosti. VI. sv. [English: Case law on recodification: Companies. Vol. IV]  1. Edition. Wolters Kluwer 2015
 • Lasák, J. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Obchodní zákoník. Srovnávací texty. [English: Business Corporations Act. Commercial Code. Comparative texts.]  Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, p. 358. ISBN: 978-80-7357-346-1.